Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Всичко останало
 
<< Назад | Напред >>

юхууууууууу

Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
31 авг 2010: 11:32


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Jivko Baklev до support

Здравейте,

Пише ви ваш регистриран потребител. Днес открих, че потребителското ми име е сменено и за такова е сложен част от имейл адреса ми. Всичко това е направено без да бъда уведомен. Според вашите "Условия за ползване на услугите" личните ми данни не могат да бъдат разкривани. Въвеждането на имейл адрес при регистрацията специално е маркирано като информация, която няма да бъде достъпна от останалите потребители. Имам сериозно намерение да сезирам Комисията за защита на личните данни ако не получа някакво адекватно обяснение за случилото се.

Поздрави
Живко

-----------------------------------------
Burgas24.bg до мен

Вашата фамилия не представлява предоставяне на лични данни, освен това изрично сме посочили как трябва да е Вашият юзърнейм, а Вие сте нарушили това правило грубо, използвайки 123 за псведоним, което също не е разрешено. За е-мейла - не сме използвали или предоставяли Вашия мейл. Има си коментари за анонимни и регистрираните потребители са такива, защото не желаят да са анонимни. В тази връзка потребителски имена като 123, анонимен и т.н. не се допускат.

--------------------------------------------
Jivko Baklev до support

Не мисля, че съм нарушил което и да е от условията.

......
Потребителско име, email и парола, Потребителски профил

Чл.9 При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име (собствено име или псевдоним), email и парола.
(1) Ако потребителското име не е заето към момента на регистрацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях или чрез въведеният email и паролата, регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите, изискваши регистрация.

(2) Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. МГ24 не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
.......

Твърдо съм убеден, че промяната на данните в профила ми без да бъда предупреден и без това да е позволено от Условията за ползване, както и използването на информация, която изрично е подчертано, че няма да бъде споделяна са сериозни нарушения на условията според които съм се съгласил да се регистрирам в сайта ви. Щом смятате, че при вас няма нищо нередно аз ще поискам от Комисията за защита на личните данни да прецени дали това е така. Междувременно ви моля да изтриете регистрацията ми и всички мои мнения написани в сайта. Не съм съгласен принудително да слагате в профила ми потребителско име, което аз не желая.

---------------------------
Burgas24.bg до мен

Регистрацията Ви е закрита.

---------------------------
Burgas24.bg до мен

P.S.
" При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име (собствено име или псевдоним)" - 123 не може да мине за псведоним, това е число, а не псведоним.

"Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци"
Никъде не сме разрешили потребителски имена само от цифри. Макар да не е ясно как сте регистрирал Вашето, подобна регистрация на потребителско име към момента е невъзможна, а смяната от обикновено потребителско име към такова само с цифри не се разрешава.

-----------------------------
Jivko Baklev до support

Здравейте,

Предполагам си давате сметка колко глупаво е написаното от вас. Едва ли сте институция, която може да определя какъв да бъде псевдонима ми и изобщо какво значи понятието "псевдоним". Да не говорим, че по предложената логика ако "Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци" означава, че в името не може да се съдържат само цифри, то следователно не може да бъде и само букви, което очевидно се допуска съвсем свободно в сайта. Предлагам ви преди да опитвате да правите някакви логически разсъждения да се подготвите предварително и евентуално да се посъветвате с някой колега с по-висок коефицент на интелигентност.

Поздрави
Живко

--------------------------
Burgas24.bg до мен

Явно Вие не си давате сметка какви глупости говорите. Разбира се, че ние ще определяме какви псевдоними да са допустими в сайта и какви не. Все пак, след като не Ви оттърват правилата, просто не ползвате сайта и толкоз.!amazed !amazed !amazed
Най-отгоре
ji
31 авг 2010: 11:41


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Здравейте,

Имам оплакване от интернет сайта burgas24.bg . Аз съм регистриран потребител в него, като съм въвел избрано от мен потребителско име както и имейл адрес. В сайта изрично е написано, че имейл адреса ми няма да бъде достъпен до останалите потребители на страницата. Избраното от мен потребителско име не нарушаваше нито едно от условията за ползване на сайта. Регистриран съм повече от 10 месеца и до момента съм нямал проблеми с правилата и условията за ползване на сайта. Днес администраторите на сайта смениха избраното от мен потребителско име с името от моя имейл адрес без да бъда предупреден за това. По този начин беше направена достъпна до всички информация, която аз съм споделил с условието, че ще остане скрита. След като отправих питане към администраторите на сайта отговора им беше, че моето потребителско име не било подходящо и не са нарушили правата ми с принудителното използване на имейла ми като потребителско име. След този отговор аз пожелах профила ми да бъде изтрит в сайта, което беше изпълнено след няколко минути. След като формата за пускане на жалба в сайта ви изисква използването на електронен подпис е очевидно, че изключително малък брой физически лица могат да използват правото си за подаване на жалба. Моля да бъда уведомен какви други начини има да подам официална жалба, която да бъде разгледана, както и информация дали въпреки явно информативния характер на написаното от мен тук, Комисията може да извърши някаква проверка по въпроса.
Най-отгоре
WarKiller
31 авг 2010: 12:41


Регистриран потребител #16
Регистриран: 05 окт 2008: 14:38

съобщения: 838
!amazed !amazed !amazed
Много велико!

Изработка на сайт Бургас
Най-отгоре
ji
14 дек 2010: 19:56


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
колко време мина .......
3 месеца и половина.........
това е от днес
имейл

общо взето цитират законите без да казват нищо съществено
изобщо няма нужда да се чете
този отговор може и автоматично да се генерира без никой да е погледнал жалбата изобщо


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

В Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ е постъпило Ваше писмо, относно нарушаване на правата Ви, като регистриран потребител в интернет сайта burgas24.bg.
Във връзка с Вашето писмо, Ви информираме за следното:
По смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, “обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.
Законодателят е предвидил няколко алтернативно дадени условия за допустимост на обработването на личните данни. Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
1.обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7.обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
Ако едно лице счита, че правата му по ЗЗЛД са нарушени и неговите лични данни са обработени незаконосъобразно, то може да използва следните правни възможности и да предприеме следните мерки:
1. Да сезира Комисията за защита на личните данни – чл.38, ал.1 от ЗЗЛД в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
2. Да обжалва действията на администратора пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност и при условията на чл.39, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД.
Следва да се отбележи, че ако предпочете да сезирате КЗЛД, искането (жалбата) трябва да отговаря на изискванията на чл. 30 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА). Исканията се подават лично в деловодството на Комисията с писмо, по факса или по електронен път. В случай, че са подадени по електронен път, е необходимо подателят да притежава електронен подпис (в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис). От своя страна исканията трябва да съдържат:
1. данни за искателя: имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие);
2. естеството на искането;
3. друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация.
4. дата и подпис.

Когато писменото искане съдържа нередовност, подателят се уведомява да ги отстрани в 3-дневен срок от съобщението. В случай, че нередовностите не бъдат отстранени в срока по чл. 30, ал. 2 от ПДКЗЛДНА, производството се прекратява.
ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


[ Редактирано 14 дек 2010: 20:18 ]
Най-отгоре
nobi
09 яну 2015: 12:32
Регистриран потребител #2157
Регистриран: 09 яну 2015: 12:30

съобщения: 2
Той се оказа по-битер от Ицето........!!!!!!!!!!!!!!!

kaleem
Най-отгоре