Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

Източна районна артерия - РЦ Меден рудник

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
15 апр 2013: 10:49


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
пълна информация за проекта с прикачения файл с текста на обявената обществена поръчка през 2009та за проектиране на улицата

1. Основание за проектиране и цел на проекта
Одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на Районен център ж.к. “Меден Рудник” със Заповед № 1113 / 1999 год.
С проектиране и доизграждане на районната артерия до връзката и с бул. “Захарий Стоянов” (бивш “Тодор Грудов”) ще се осигури безконфликтно транспортно обслужване; ще се намалят транспортните задръжки и разходи; ще се намали шумовото натоварване.

2. Съществуващо положение
Източната районна артерия в ж.к. “Меден Рудник” е изградена в участъка от о.т. 129 до връзката и с общински път Бургас – Твърдица. По нея преминава личен и обществен транспорт, обслужващ жилищния комплекс. Същата се използва и от моторните превозни средства търсещи посока с. Твърдица и с.о. Батака.
Съществуващата настилка е асфалтобетонова с конструкция за тежко движение.
Изградената част е с две пътни платна с разделителна ивица и двустранно тротоари.
Съществуващи проектни решения:
Съгласно одобрения ПУП – ПУР улицата трябва да продължи в североизточна посока от о.т. 129 до свързването и с бул. “Захарий Стоянов” при о.т. 798.

3. Диагноза и прогноза на движението
Община Бургас не разполага с нови данни за транспортното натоварване на улицата. Последните обработени данни са от Генералния комуникационно – транспортен план на гр. Бургас, изготвен през 1983 година с перспективен период 2000 година. Общото натоварване е било 820 Е / върхов час.
Като се има пред вид интензивното нарастване на броя на автомобилите и населението на комплекса през последните години, наложително е изграждане на уличната мрежа на ж.к. “Меден Рудник”, съгласно одобрения ПУР, за по-лесни и къси връзки до всички жилищни зони.

4. Основни изисквания към проекта
4.1. Участък за проектиране
Проектът за улицата да се реши в границите на одобрената регулация на Районен център ж.к. “Меден Рудник” с привързване с изграденото кръстовище при о.т. 129.
Да се решат и прилежащите кръстовища и се предвидят необходимите видове работи в тях.
Чертежите, количествените и количествено-стойностните сметки по всички части на проекта, да се изготвят поотделно за два етапа на изпълнение с възможност за въвеждане в експлоатация на всеки от тях:
І-ви етап: Улица от о.т. 129 – о.т. 875 – о.т. 111 – о.т. 107 – о.т. 106 – о.т. 105 – о.т. 803 до о.т. 801 по плана на Районен център ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас;
ІІ-ри етап: Улица о.т. 801 – о.т. 800 – о.т. 796 – о.т. 797 – о.т. 799 до о.т. 798 (бул. Захарий Стоянов” – бивш “Тодор Грудов” ) по плана на Районен център ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас.
Съгласно Генералния комуникационно – транспортен план на гр. Бургас, улицата е от първостепенната улична мрежа - районна артерия ІІІ-ти клас. Строежът е трета категория, буква “а” съгласно чл. 6, ал. 1 т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.
Техническият и работен инвестиционен проект да се съгласува от проектанта с фирмите, експлоатиращи подземната инфраструктура и контролните органи.

4.2. Част “Геодезия”
Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на имоти, сгради, паркинги и гаражи, ел. стълбове и др. в обхват, необходим за изработване на проекта.
Да се направи подробно заснемане на съществуваща едроразмерна дървесна и храстова растителност.
Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен регистър.

4.3. Част “Пътна”
Съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на гр. Бургас, улицата е от първостепенната улична мрежа - районна артерия ІІІ-ти клас.
Улицата да се реши в съответствие с Плана за улична регулация (ПУР) на Районен център ж.к. “Меден Рудник”.
Съгласно Плана за улична регулация източното пътно платно на улицата е с обща ширина на пътната настилка 11,25 м.; западното пътно платно е 7,50 м.; разделителната ивица е 4,00 м; тротоарите са двустранни с променлива ширина.

..............
Най-отгоре
ji
15 апр 2013: 10:50


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
........

Най-отгоре
ji
15 апр 2013: 10:56


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
по заданието за проектиране уж улицата трябва да бъде 2х2
или поне аз така го разбирам

това което се прави в момента определено не е като за улица 2х2
иначе цялото трасе и оформено
остава само да нахвърлят малко чакъл и да асфалтират :)

............

[ Редактирано 15 апр 2013: 10:57 ]
Най-отгоре
ji
15 апр 2013: 11:04


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
прикачения файл
obshtestvena_porachka_iztocha_arteria_meden_rusnik.pdf
Най-отгоре
rosenpetkov
15 апр 2013: 19:25

Регистриран потребител #455
Регистриран: 05 юни 2012: 13:57

съобщения: 20
ji написа ...

по заданието за проектиране уж улицата трябва да бъде 2х2
или поне аз така го разбирам

това което се прави в момента определено не е като за улица 2х2
иначе цялото трасе и оформено
остава само да нахвърлят малко чакъл и да асфалтират :)

............


Съгласно Плана за улична регулация източното пътно платно на улицата е с обща ширина
на пътната настилка 11,25 м.; западното пътно платно е 7,50 м.; разделителната ивица е 4,00 м;
тротоарите са двустранни с променлива ширина.
Най-отгоре
sa_radev
15 апр 2013: 21:08

Регистриран потребител #784
Регистриран: 30 ное 2012: 17:09

Местоположение: Burgas
съобщения: 628
Добър Вечер!
Аз поне, доколкото виждам от снимките и след като прочетох заданието, си мисля, че това, което се изгражда в момента е т.н. Западно Пътно Платно с широчина 7,50м. Толкова е и широчината на улицата, минаваща покрай Резвая. Източното Пътно Платно вероятно, ще се изгражда на по-късно (при вече пуснато Западно). Все пак до април 2014г. (крайният срок на ИГТ) има цяла година!
Мен повече ме интересува как ще бъде решено включването в бул."Захари Стоянов", особено интересен момент ще е левият завой от бул."Захари Стоянов" към ИРА - дали ще е със светофар (най-бероятно!), с надлез, изобщо как?
Най-отгоре
Уебсайт
Йоан
15 апр 2013: 21:28
Регистриран потребител #262
Регистриран: 07 сеп 2011: 18:11

съобщения: 188
Според мен пък едното платно на тази улица ще е само за БРТ-то, а другото ще е за коли и ще е нормална двулентова уличка.
Най-отгоре
ji
03 сеп 2013: 09:47


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
........Най-отгоре
noemis
14 яну 2014: 16:52
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Снимките са от статията на първа страница:
Интересни обекти януари 2014

[ Редактирано 14 яну 2014: 16:52 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
raima55
22 окт 2014: 07:48
Регистриран потребител #2073
Регистриран: 22 окт 2014: 07:43

съобщения: 1
"В началото, когато започнахме да строим комплекса, бизнесмени казваха, че искат да видят, че се прави нещо такова. Сега, когато всичко се вижда, повечето се оправдават с кризата. Очакваме общинския съвет в Бургас да гласува бюджетни средства за храмовия комплекс. Все още на са ми съобщили какво е определено за тази година", допълва отец Емилиян.


Are you Pass4sure mcp training Get our self paced testking APPLE itil study packages University of Oxford without any difficulty in wikipedia

Най-отгоре
Отиди на страница       >>