Автобуси Бургас - София

Разписания на автобусите Бургас - София


Автобуси от "Автогара Юг" - 1:00, 6:00, 7:10 /без неделя/, 07:30, 11:10; 11:11 /само в неделя/, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 23:00

Автобуси от "Автогара Запад" - 6:30, 7:30, 9:00, 14:00
Към пълното разписание на автобусите от Бургас