ОУ Братя Миладинови Бургас

Информация за ОУ Братя Миладинови Бургас:

Адрес: гр. Бургас, ж.к."Братя Миладинови";
Телефон: 056/535963; 056/534053; 056/534138; 056/622764;
e-mail: br_miladinovi@abv.bg

Училище Bр. Миладинови разполага с модерно обзаведена сграда със 7 корпуса, включваща: 40 класни стаи и кабинети, два компютърни кабинета, библиотека, хореографска зала, кабинети по изобразително изкуство, две спортни зали, плувен басейн, книжарница, актова зала, столова, спортни площадки. Сграда е газифицирана и отчасти санирана. Изградена е рампа и санитарни възли за деца със СОП. Стаите са съобразени със съвременните ергономични изисквания и хигиенни норми. Във всички класни стаи са подменени дограмите, радиаторите, чиновете, вратите и подовите настилки с цел осигуряване комфорт на учениците.

Вид училище: общообразователно основно (І - VIІI клас)
Смени на обучение: двусменен режим
Директор: Бочко Бочев