БСУ Бургаски Свободен университет

Информация за Бургаски Свободен университет:

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. “Сан Стефано” 62,
Телефон: (056) 900-400,
e-mail: webmaster@bfu.bg
Интернет адрес: БСУ
Библиотека електронен каталог: Библиотека БСУ

Хостел БСУ
Адрес:Бургас ул.Вардар 34А
Телефон:+35956900580
Fax:+35956900581
e-mail: hostel@bfu.bg
Интернет сайт: Хостел БСУ

Бургаският свобоен университет е създаден с решение на Великото народно събрание на 18.09.1991 г. В университета са обособени няколко научни центъра - Център по юридически науки, Център по хуманитарни науки, Център по икономически и управленски науки и Център по информатика и технически. Обучават се над 7000 студенти по 12 специалности. БСУ работи по редица международни проекти с партньори от над 30 чужди университета. През 1998 г. между ЮНЕСКО и БСУ е подписано споразумение за изграждане на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира в Бургаски свободен университет. От 2005 г. Бургаският свободен университет е сертифициран по стандартите за качество ISO 9001:2000. През месец ноември 2004 г. е открита новата административно-учебна сграда. Тя се амира в централната част на Бургас и е с обща разгърната площ от 22 000 м2. В сградата има общо 43 учебни зали, 24 специализирани лаборатории, 3 езикови лаборатории, 6 специализирани кабинета, 8 компютърни класове, 3 заседателни зали. Има и конферентен център с аула с 400 места. Библиотеката на университета е разположена на 2 етажа с обща площ 1500 м2и разполага с 120000 тома. През 2004 г. сградата бе отличена с наградата «Сграда на годината». В непосредствена близост до университета е разположен хостела на БСУ, който разполага с 20 стаи.

Специалности:

право
финанси
счетоводство и контрол
маркетинг
бизнес администрация
връзки с обществеността
журналистика
социални дейности
информатика и компютърни науки
компютърни системи и технологии
комуникационна техника
компютърни мрежи