Бюро по труда Бургас


Работни места в бюрото по труда

Информация за Бюро по труда Бургас:

Адрес: 8000 Бургас ул. " Перущица" 67
тел. 056/ 81-39-48
Работно време: 8.30 - 17.00

Филиал гр. Бургас К-с "Меден Рудник" ТД "Възраждане"
тел : 056 / 85-57-05
работно време : 8.30 - 17.00

Център "Работа" гр. Бургас ул. "Патриарх Евтимий" 35А
тел. : 056/813-939
работно време : 8.30 - 17.00

Обяви за работа:
Работа в Агенция по заетостта >>>
Обяви за работа в Jobs.bg >>>
Обяви за работа в Ало Бургас >>>
Обяви за работа в JobTiger >>>
Обяви за работа в zaplata.bg >>>
Обяви за работа в rabota.bg >>>
Обяви за работа в buljobs.bg >>>
Обяви за работа в Jooble >>>

Основни дейности на дирекциите "Бюро по труда":

- иавършва регистриране на лица, търсещи работа
- предлагани услуги за лица, търсещи работа:

-- информация за свободни работни места;
-- информация за мерки за заетост, програми и обучение;
-- мотивационно и професионално обучение;
-- включване в мерки и програми за заетост;
-- стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация

- услуги за работoдателите:

-- информация за лицата, търсещи работа;
-- посредничество при наемане на работна ръка;
-- включване в мерки и програми за заетост;
-- преференции и при запазване или увеличаване на заетостта;
-- премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване