Кардио център "Понтика" Бургас

Информация за Кардио център "Понтика" Бургас:

Адрес: гр. Бургас 8018, ул. "Ст. Стамболов" № 73 в сградата на МБАЛ Бургас
Работно време:
Телефони: 056/893860 , 056/893861 , 056/893862

Специализрана болница за активно лечение по кардиология и кардиохирургия. Диагностика, интервенционално и хирургично лечение на острите сърдечни състояния. Профилактика и оценка на сърдечно-съдовия риск. Обслужва пациенти 24 часа в денонощието. Изследвания чрез ангиографска лаборатория. 64-детекторен Компютърен томограф. Две операционни зали. Съвременна кардиохирургична реанимация. 33 болнични легла. Четири амбулаторни кабинета. Съвременно ехографско и рентгеново оборудване. Функционална диагностика.

Спешна кардио помощ 24 часа в денощието

Висококвалифицирн екип от медицински специалисти осигурява 24-часова спешна помощ за всички сърдчени заболявания като:
-остър миокарден инфаркт
-нестабилна стенокардия
-аневризми
-дисекация на аортата
Кардио Център "Понтика" има възможност за реанимационен транспорт на болни в тежко състояние. Притежава съвременно оборудване на „Шокова зала” както и стая за интензивно лечение.