КАТ Бургас

Информация за КАТ Бургас:

с-р "Пътна полиция"
Адрес: к-с " Славейков ", ул. "Янко Комитов" №34
Телефон: 165
Телефон: 056/85656; 056/856 347; 056/856 947
имейл адрес: trafficpoliceburgas@mvr.bg

В изпълнение на задълженията регламентирани в Закона за Министерство на вътрешните работи, Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи и Закона за движението по пътищата, сектор "Пътна полиция-КАТ":
- контролира сигурността и безопасността на движението по пътищата;
- контролира техническата изправност на моторните превозни средства;
- организира и контролира извършването на регистрация на моторните превозни средства и собствениците им;
- води на отчет всички водачи на моторни превозни средства;
- води на отчет настъпилите пътно-транспортни произшествия;
- конторлира местата с концентрация на ПТП;
- взаимодейдства си със стопаните на пътя, за подобряване на безопасността, пътните условия и организацията на движението;
- анализира причините за ПТП предлага и прилага мерки за тяхното отстраняване от контролните органи на пътя, при взаимодействие с компетентните ведомства - и неправителствени организации.

- Издаване на свидетелства за управление на МПС;
- Административно-наказателна дейност.

View Larger Map