Колеж по туризъм Бургас

Информация за Колеж по туризъм Бургас:

Директор: доц. д-р Братой Копринаров Тел.:(056) 81-37-61
Факс: (056) 81-37-65
Е-mail:bgko@abv.bg
Учебен отдел: Е. Попова
T. Джамбазова
тел. (056) 858 164
тел. (056) 858 177

Учебният корпус на Колежа по туризъм - Бургас разполага с 34 учебни стаи, специализирани кабинети по сервиране, стокознание и технология на кулинарната продукция. Също така и компютърен кабинет с Интернет. Колежът има библиотека с професионална литература на английски език. Хотелския комплекс “Парк”, който се използва за нуждите на колежа включва: хотел “Парк” - 2 звезди, 145 двойни стаи, 2 апартамента и дневен бар ресторант към хотела с 320 места, 3 зали, една от които се ползва за стол. Кафе-сладкарница със 120 места и спортен комплекс.

Специалности:
-Специалност “Организация и управление на туристическото обслужване”
-Специалност “Организация и управление на хотела и ресторанта”

Квалификационна степен: “Професионален бакалавър” по туризъм с професионална квалификация “организатор”;

Форма на обучение:
Редовно - ОУТО и ОУХР;
Задочно- ОУХР;
Срок на обучение: три години;

Приемни изпити :
·Писмен тест за интелигентност.