Лукойл Нефтохим Бургас

Лукойл Нефтохим Бургас АД:

Адрес: гр. Бургас - 8014, България
Тел. 05511/20-06
e-mail: lukoil@neftochim.bg
Факс: 05511/55-55
Пресслужба: 05511/24-45, Kraleva.Svetla@neftochim.bg

Лукойл Нефтохим Бургас АД е дружество със седалище в град Бургас, България. Дейността му е основно в експлоатацията на нефтопреработвателния комбинат. Лукойл Нефтохим Бургас е най-голямата компания в България. Строителството на комбината започва през 1962 година. На 2-ри септември 1963 г. е произведен първият бензин в Нефтохим Бургас. През 1963 г. също така е пусната в експлоатация втората атмосферна инсталация. Същата година се изгражда инсталация Хидроочистка-1, където се хидрообезсерват на дизелови дестилати. На 30.12.1963 г. е официалното откриване на нефтохимическият комбинат. През 1964 г. е открита инсталация „Каталитичен реформинг”. В края на същата година е пуснат в експлоатация ТЕЦ-ът на комбината. Комбинатът произвежда както горива, така и полимери и други химически продукти. Нефтохим Бургас е приватизиран на 12 октомври 1999 година по време на правителството на Иван Костов. Руската група Лукойл купува 58 процента от акциите на дружеството за 101 млн. долара. Лукойл Нефтохим Бургас е най-големият нефтопреработвателен комбинат на Балканите.