МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас

Информация за МБАЛ Бургас:

Адрес: 8000 Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №73
Работно време:
Интернет сайт МБАЛ Бургас

Администрация:
Техически сътрудник 81-05-47, 89-47-00
Факс 81-05-92
Телефон корупция 81-05-51

Спешно отделение:
Информация 89-47-29, 89-47-30
Дежурени лекари 89-49-62
Дежурени медицински сестри 89-47-31

Родилно отделение:
Родилна зала 89-47-42
Дежурен лекар 89-47-44, 89-49-05

МБАЛ Бъргас разполага със 680 легла. Извършва активно лечение на вътрешни, неврологични, детски, акушеро-гинекологични заболявания. Има и родилно отделение. В болницата се диагностицира, лекува и консултира. Правят се клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура. МБАЛ Бургас развива учебна и научна дейност. МБАЛ – Бургас извършва диагностика и лечение на заболявания, според разрешение за лечебна дейност, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ. На територията на МБАЛ Бургас има разкрит Диагностично консултативен Медицински център. В него се извършва специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща:
-диагностика;
-лечение;
-рехабилитация и наблюдение на болни;
-консултации;
-профилактика;
-предписване на лабораторни и други видове изследвания;
-извършване на медицински дейности и манипулации;
-предписване на лекарства;
-превързочни материали и пособия;
-извършване на експертиза за временна нетрудоспособност;
-наблюдение на бременни и лица до 18 години;
-извършване на дейности по здравна промоция и профилактика;
-извършване на лечение на болни в дома им;
-хоспитализация на пациенти;