№ по ред № по опорен план Населено място деклариран/свален ОБЕКТ
/собственост, адрес, локализация/
СГКК ДЕКЛ.ПИСМО №ПРОТОКОЛ ОБЯВЕН ДВП № ПРОТ. СОПК СВАЛЕН ПИСМО № ПРОТ. № Вид Катег.
1 1 гр.Бургас
Сграда на "Пневмодиспансера", ул."Гурко"/бул.Демокрация /бивш бул."Карл Маркс"/ 07079.608.327.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.


предварителна кат.местно
2 2 гр.Бургас
Жилищна сграда/бивша на Духтев/ в историческото ядро на Морската градина Къща на Г.Духтев в Морската градина 07079.618.7.1 Писмо №2171 от 16.12.1991г.Писмо №3186 от 27.02.1992г.

Архитектурно-строителен
3 3 гр.Бургас
Каменна кула на пристанищната сграда 07079.618.1021.5
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
Архитектурно-строителен
4 4 гр.Бургас
Сграда на митница, пл."В.Коларов" 07079.618.28.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
Архитектурно-строителен за сведение
5 5 гр.Бургас
Приемна сграда ЖП /гарата/ пл."Васил Коларов" 07079.618.1051.28
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
Архитектурно-строителен Местно
6 6 гр.Бургас
ДВАдминистративна сграда, бивша Търговска индустриална камара,сега Окръжен народен съвет Акт.Търговско-индустриална камара, ул."Цар Петър"№1 07079.610.286.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен национално
7 7 гр.Бургас
ДВКино-театър, бивше кино"Модерен театър" на Иван Хаджипетров, сега кино "Смирненски" Акт.Модерен кинотеатър /с кино "Смирненски"/, ул."Милин камък" №2 07079.610.461.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
8 8 гр.Бургас
ДВ.Хотелска сграда, бивш хотел "Империал" на Иван Хаджипетров, сега административна сграда на Балкантурист Акт.Административно-търговска сграда /бивш хотел "Империал"/, ул."Александровска"№16 /бивша ул."Първи май"№16/ 07079.610.376.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
9 9 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда на Х.Дядов /сега разширение на хотел "Одеса"/, ул."Александровска"№14 /бившаул."Първи май"№14/ 07079.610.375.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
10 10 гр.Бургас
ДВ: Хотелска сграда, бивш хотел"Венеция" на Димитър Арнаудов сега хотел "Одеса" Акт: Хотел "Венеция"/сега хотел "Одеса"/, ул."Александровска"№12/ /бивша ул."Първи май"№12/, ул."Хан Крум" 07079.610.289.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
11 11 гр.Бургас
ДВХотелска сграда, бивша на Димитър Арнаудов, сега клон на Окръжна библиотекаАкт.Хотел /сега окръжна библиотека/ул."Александровска"№10 /бивша ул."Първи май"№10 07079.610.290.7
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
12 12 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда бивша на братя ЙонтовиАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№8 /бивша ул."Първи май"№8/ 07079.610.290.8
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
13 13 гр.Бургас
ДВ.Жилищно-търговска сграда на братя Йонтови Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Първи май"№6 07079.610.290.4
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
14 14 гр.Бургас
ДВ. Хотелска сграда , бивша на Димитрос Хараламбус, сега разширение на хотел "Чехославакия" Акт.Обществена сграда /пристройка към бивш хотел "Булевард"/,ул."Александровска"№4 /бивша ул."Първи май"№4/ 07079.610.290.3
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
15 15 гр.Бургас
ДВ. Хотелска сграда, бивш Хотел "Булевард", сега хотел "Чехословакия" Акт.Хотел "Чехословакия" /бивш хотел "Булевард"/, ул."Александровска"№2 /бивша ул."Първи май"№2/, бул."Иван Вазов" 07079.610.290.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
16 16 гр.Бургас
ДВ. Банкова сграда, бивша Българо-италианска банка,сега БНБ и "Интерклуб"Акт.Българо-италианска търговска банка /сега БНБ бул."Иван Вазов"№2 07079.610.290.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ДВ ансамблово Акт. Местно
17 17 гр.Бургас
ДВ. Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Йоанидис, сега Военно окръжие Акт.Сграда на Военното окръжие /бивша на братя Йоанидис/, ул.Александровска №9 /бивша ул."Първи май"№9/ 07079.610.292.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
18 18 гр.Бургас
ДВЖилищно-търговска сграда на Стефан Милтиядов Акт.Жилищно-търговска сграда на братя Милтиядови,ул.Александровска №11 /бивша ул."Първи май"№11/ 07079.610.291.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
19 19 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул"Ана Маймункова" №5 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул.Момина сълза №6 / бивша ул."Бенковски"№6/ ул."Иларион Макариополски"№5 /бивша ул.Ана Маймункова"№5/ 07079.610.305.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
20 20 гр.Бургас
Доходно здание пл.Царица Йоанна №10 /бивш пл."В.Коларов"№10/ Акт.Доходно здание, пл.Царица Йоанна №10 /бивш пл."В.Коларов"№10/, ул.Момина сълза №2 /бивша ул."Бенковски"№2/ 07079.610.306.4 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
21 21 гр.Бургас
Доходно здание пл.Царица Йоанна №13 /бивш пл."В.Коларов" №13/ Акт.Обществена сграда, пл.Царица Йоанна №15 /бивш пл."В.Коларов"№15/ 07079.610.308.4 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
22 22 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда /бивша Триандафил Теодосиу/, ул."Иларион Макариополски"№2/ ул."Граф Игнатиев"№7 07079.610.295.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
23 23 гр.Бургас
Търговска сграда, ул."Иларион Макариополски"№10 07079.610.303.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
24
гр.Бургас СВАЛЕН Възрожденска къща, ул."Иларион Макариополски"№6, /ул."Гео Милев"№1
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК Заповед № РД9Р-0007/03.12.2010 г. на МК архитектурно-строителен
25
гр.Бургас СВАЛЕН Възрожденска къща, ул."Иларион Макариополски"№14, /бивша ул."Вела Пеева"№11,13/ул.Успенска"11,13/
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
26 26 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Успенска"№9 /бивша ул."Вела Пеева"№9/ 07079.610.299.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
27 27 гр.Бургас
Църква "Света Богородица", ул."Лермонтов"№3в СГКК се води №5 07079.610.251.1 Списък от 20.02.1979г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
Архитектурно-строителен
Художествен
местно
28
гр.Бургас СВАЛЕН Възрожденска къща,ул."Д.Карагьозов"№6
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №3704 от 29.05.1992г. архитектурно-строителен
29 29 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Г.Шагунов"№8/ бивша ул."Д.Карагьозов"№8/ 07079.610.317.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
30 30 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша на Зверуни/,ул."Антим І"№14 07079.610.318.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ДВ Местно Акт. Ансамблово
31 31 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"№7 /бивша ул."Н.Вапцаров"№5а /7а/ 07079.610.316.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен
32 32 гр.Бургас
Жилищна сграда,ул."Д-р Нидер"№5 /бивша ул."Н.Вапцаров"№5/ 07079.610.315.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
33 33 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер" /бивша ул."Н.Вапцаров"№3 07079.610.314.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
34 34 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер" /бивша ул."Н.Вапцаров"№1/ ул."Фотинов"№9 07079.610.312.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
36 36 гр.Бургас
Сграда на работнически клуб, ул."Булиар"№8,10 07079.610.479.1 07079.610.479.2 Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №4217 от 05.08.1986г.

Писмо №284 от 26.02.1993г. Архитектурно-строителен
Исторически

37
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Д.Карагьозов"№19
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
38 37 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№8а 07079.618.39.5 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
39 38 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Ф.Кутев"№2 07079.618.41.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
40 39 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Ф.Кутев"№2а 07079.618.42.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
41 40 гр.Бургас
ДВЖилищна сграда, бивша на Никола Александров Акт.Жилищна сграда на Е.Йоанидис, ул."Ф.Кутев"№6 07079.618.48.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
42 41 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, пл."Гаров площад" /бивш пл."В.Коларов"/№18 07079.618.32.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
43 42 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Лиляна Димитрова"№8 07079.618.39.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
44
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Елена Йоанидис,ул."Антим І"№4

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №690 от 25.07.1995г. архитектурно-строителен ансамблово
45 44 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Булаир"№7 Акт.Жилищна сграда на Хараламбус,ул."Антим І"№6/ ул."Булаир"№5 07079.618.46.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.Писмо №7255 от 12.11.1999г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
46
гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищна сграда, бивша на Димитрос Хараламбус, бивша Мъжка гимназияАкт.Жилищна сграда, ул."Булиар"№5б

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен ансамблово
47 46 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда , бивша на Гръцко вицеконсулство и щаб на бреговата артилерия/ВМС/ Акт.Жилищна сграда /бивш щаб на ВМС/, ул."Ф.Кутев"№8 07079.618.218.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
48
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Лавеле"№6 07079.618.53.207079.618.52.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
49 48 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда на Георги Кондурис Акт.Жилищна сграда на Борис Кондурис, ул."Ф.Кутев"№14 07079.618.60.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
50 49 гр.Бургас
Жилищна сграда на инж. Георги Коняров, ул."Ф.Кутев"№16 07079.618.61.5
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
51 50 гр.Бургас
Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№18 07079.618.64.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
52
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда бивша на Криона Триандафилос ул."Лавеле"№3

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
53 52 гр.Бургас
Жилищна сграда на Найден Марков, ул."Ф.Кутев"№12 07079.618.59.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
54 53 гр.Бургас
Жилищна сграда на д-р Стефанов, ул."Ф.Кутев"№28 07079.618.82.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
55 54 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Ф.Кутев"№28а, ул."Морска" №2 07079.618.83.2 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
56 55 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша на Р.В. Миркович/, ул."Г.Шагунов" /бивша ул."Д.Карагьозов"/№31 07079.618.78.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
57 56 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Ф.Кутев" №22 Акт.Жилищна сграда ул."Ф.Кутев" №22, 22а 07079.618.69.3 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
58
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Георги Бези и Рикардо Анджелути, ул."Ф.Кутев"№24

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен ансамблово
59
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Георги Бези, ул."Ф.Кутев"№26

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен ансамблово
60 59 гр.Бургас
Жилищна сграда на Георги Бези,ул."Ф.Кутев"№26а 07079.618.74.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
61 61 гр.Бургас
Къща на Иван Цанков, ул."Славянска"№7
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №8552 от 19.04.2000г. исторически
62 61 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда ул."Славянска"№3/ ул."Ф.Кутев"№20 07079.618.68.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
63 63 гр.Бургас
Жилищна сграда на Криона Трендафилов, ул."Ф.Кутев"№11б 07079.618.124.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
64 64 гр.Бургас
ДВЖилищна сграда на Георги Бези, бивша "Съединени Дунавски и Черноморски параходни агенции"Акт.Жилищна сграда на Бези, ул."Ф.Кутев"№13 07079.618.125.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
65
гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищна сграда на Джулиано ТакелаАкт. Жилищна сграда, ул."Ф.Кутев"№17, бул."Л.Димитрова"№20

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №7678 от 21.01.2003г. архитектурно-строителен ансамблово
66 66 гр.Бургас
Жилищна сграда на Петър Кюлюмов, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша бул."Л.Димитрова"№18 07079.618.1044.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
67 67 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда на бившаКриона Триандафилос Акт.Жилищна сграда на Панайот Данчев, ул."Ф.Кутев"№3 07079.618.113.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
68 68 гр.Бургас
Жилищна сграда бивша на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№5 07079.618.114.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
69 69 гр.Бургас
Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№7 07079.618.115.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово


гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Аврам Яков ул."Ф.Кутев"№1
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
70
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ф.Кутев"№9, 9а, 9б
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
71 72 гр.Бургас
Жилищна сграда на Никола Александров, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№14 /с.Ал.Батенберг-винарна Дебелт/ 07079.618.121.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
72 73 гр.Бургас
Жилищна сграда наАтилио Такела, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№22 07079.618.219.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
73 74 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№26 07079.618.91.7
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
74 75 гр.Бургас
ДВЖилищна сграда, бивше Италианско училище,сега детска градина, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№28 Акт.Жилищна сграда/сега детска градина/ ул."Л.Димитрова" №28/ ул."Републиканска" 07079.618.97.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
75 76 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша Обществена беозпасност/, ул."Републиканска"№4 07079.618.96.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
76 77 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Г.Шагунов" /бивша ул."Д.Карагьозов" №39 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Д.Карагьозов"№39/ ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№8 07079.618.94.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
77 78 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша на д-р Ганчев/, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул"Л.Димитрова"№34 07079.618.103.3
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
78 79 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№36 07079.618.104.2 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
79 80 гр.Бургас
Жилищна сграда на Илия Зурков, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№30 07079.618.101.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
80 81 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда на братя Петридис Акт.Жилищна сграда на Петридис, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№32 07079.618.102.5,
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
81 82 гр.Бургас
Жилищна сграда /сега детски ясли/, л."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№5 07079.609.238.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
82
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."К. Маркс"№4
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
83
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."К. Маркс"№8
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
84
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."К. Маркс"№12
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
85 86 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Софроний"№19 07079.609.236.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
86
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Богориди"№57
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
87
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Софроний"№18
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
88 89 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Републиканска"№18/ ул."Софроний"№16 07079.611.229.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
89 90 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Софроний"№12 07079.611.224.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
90 90 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Морска"№23
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №269 от 19.05.1995г. архитектурно-строителен
91 92 гр.Бургас
Жилищна сграда на Алберт Презенти, ул."Г.Шагунов № 18 / бивша ул."Д.Карагьозов"№18 / 07079.610.344.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
92 93 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №11/ бивша ул."Н.Вапцаров"№13/ 07079.610.333.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
93 94 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №11/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11в 07079.610.329.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
94 95 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11б 07079.610.328.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
95 96 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11а 07079.610.327.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
96 97 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11 07079.610.324.1, 07079.610.323.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
97 98 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша на Хаим Бенрой/, ул."Г.Шагунов"№16 /бивша ул."Д.Карагьозов"№16/ и ул."Емил де Лавеле"№18 07079.610.330.1, 07079.610.332.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
98
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, л. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№13 /вътрешната къща е паметник на културата, свалена е сградата по улицата -с пл.№6827/пл. №2242

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №4030 от 19.11.1992г. /свалена е сградата на улицата с пл. №6827/Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК пл.№2242/ вътрешната архитектурно-строителен
99 100 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Антим І"№18 07079.610.261.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
100 101 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№6а 07079.610.259.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
101 102 гр.Бургас
Жилищна сграда,ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№12 07079.610.269.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
102 102 гр.Бургас
Жилищна сграда,ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№8 07079.610.266.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
103 104 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."М.Симеон" / бивша ул."Щ.Воденичаров"/№23 07079.610.263.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
104
гр.Бургас СВАЛЕН Училищна сграда, ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"/№20, ул."Славянска"№20
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
105
гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Димчо Карагьозов, ул."Славянска"№24
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
106
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№25/ул."Софроний"№1
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
107
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Софроний" №9, ул."Морска"№22
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
108
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№19
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
109 110 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Богориди"№37 07079.611.209.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
110 111 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Богориди"№33, ул."Славянска"№39 07079.611.294.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
111
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№35
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
112
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№31
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
113
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№27
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
114
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№27, ул."Софроний"№35
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
115
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№36
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №3704 от 29.05.1992г. архитектурно-строителен
116 117 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№38 07079.610.230.8, 07079.610.230.7 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
117 118 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№40, ул."Богориди"№31 07079.610.230.6 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
118 119 гр.Бургас
Жилищна сграда,ул."Райна Княгина"№11/ в СГКК се води №11А/ 07079.610.232.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
119
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№30, ул."Щ.Воденичаров"№34
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
120
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Райна Княгина"№14
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №1799 от 25.07.2006г. архитектурно-строителен
121 122 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Фотинов"№21 07079.610.215.2 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
122 123 гр.Бургас
Жилищна сграда на Презенти, ул."Фотинов"№19 07079.610.216.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
123 124 гр.Бургас
ДВКултова сграда, бивша еврейска синагога, сега художествена галерия Акт.Еврейска синагога, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№22 07079.610.218.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
124 124 гр.Бургас СВАЛЕН Обществена сграда /към синагогата/ Акт Еврейско училище към синагогата ул."Щ.Воденичаров"№24/ ул."Антим І"№22
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
125 126 гр.Бургас
ДВ Учебна сграда, бивша девическа гимназия "Константин Фотинов", сега Окръжна библиотека и Окръжен народен музей Акт.Девическа гимназия "К.Фотинов"/ул."Богориди"№21 07079.610.214.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
126 127 гр.Бургас
ДВЛермонтовата къща/къщата на Пиперов/ Декл.Жилищно -търговска сграда Акт.Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№15, ул."Богориди"№11 07079.610.201.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г. ДВ бр.97 от 1970г.
исторически архитектурно-строителен Местно НСОПК№16 14.12.1998г. Прекатегори-зирана " За сведение"
127 128 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№9 07079.610.205.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №4217 05.08.1986г.

Писмо №284 от 26.02.1993г. Архитектурно-строителен
Исторически

128 129 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№7 07079.610.206.4
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
129 130 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."М.Симеон" /бвша ул."Щ.Воденичаров"/№14 07079.610.207.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
130 131 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Успенска" /бивша ул."В.Пеева"/№16/ ул."Лермонтов"№10 07079.610.250.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
131 132 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Лермонтов"№12 07079.610.249.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
132 133 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№14 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Лермонтов"№14, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№13 07079.610.248.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
133 134 гр.Бургас
ДВ Банкова сграда , бивша Българо-белгийска банка, сега ОК на Българо-съветска дружбаАкт.Българо-белгийска банка /с.Българо-съветско дружество/, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№1 07079.610.244.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
134 135 гр.Бургас
ДВ Банковасграда, бивша Френско-белгийска банка Акт.Френско-белгийска банка,ул."Успенска" /бившаул."В.Пеева"/№2 07079.610.368.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
135 136 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул.Граф Игнатиев" №№17,19,21 07079.610.369.1, 07079.610.370.1, 07079.610.371.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
136 137 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда бивша на Исмаил Джалилов,ул."Александровска" /бившаул."Първи май"/№15,17,19, ул."Граф Игнатиев"№15,17,19 07079.610.362.1, 07079.610.243.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
137 138 гр.Бургас
ДВБанкова сграда,бивша банка "Български кредит", сега валутен отдел на БНБ Акт.Банка "Български кредит"/сега"Морска банка"/ ул."Гео Милев" № 20 07079.610.363.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
138 139 гр.Бургас
ДВЖилищно-търговска сграда бивша на Димитрос Хараламбус, сега "Радиовъзел-Бургас" Акт.Жилищно-търговска сграда ул."К.Андрованти" /бивша ул."Ив.Рашев"/№2/ул."1-ви май" 07079.610.241.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
Архитектурно-строителен Национално
139 140 гр.Бургас
Арменска цъква "Сурп Хач" 07079.610.196.1 Списък от 20.02.1979г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен художествен Местно
140 141 гр.Бургас
ДВ Банкова сграда, бивша Българска земеделска банка, сега ОК на БКП Акт.Българска земеделска банкаул."Александровска" /бивша ул."1-ви май"/ №22 07079.610.360.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
141 142 гр.Бургас
Католическа църква "Майчинство на Дева Мария"ул."Цар Петър"№5Сграда,ул."Милин камък" №9 Акт.Нова католическа църква "Майчинство на Дева Мария" и административната сграда към нея, ул."Цар Петър"№5,3, ул."Милин камък"№9 07079.610.239.1, 07079.610.238.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
138 138 гр.Бургас СВАЛЕН Сграда с киносалон Акт.Жилищно-търговска сграда /сега кино "Тракия"/, ул."Цар Асен"№6
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
140 145 гр.Бургас
Градски народен съвет, пл."Ат.Сиреков"/ бивш пл."Свобода"/ или Александровска №26 07079.610.194.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
141 146 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Цар Асен" №11АктЖилищно-търговска сграда,ул."Цар Асен"№11/ ул."Цар Петър"№13 07079.610.189.3 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
142 147 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на Петко Чиглайскиул."Фердинандова" /бивша ул."9-ти септември" /№1 Акт. Жилищно-търговска сграда,пл."Ат.Сиреков"/бившпл."Свобода"№4/ ул."Фердинандова" /бивша ул."Търговска"/ №1 07079.610.114.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
143
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сградаул."Първи май"№35, Акт. Жилищно-търговска сграда ул."1-ви май" № 35/ ул."Богориди"№3
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
144
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда,ул."Първи май"№39
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №2278 от 14.06.1984г.Писмо №4217 от 05.08.1986г.

Писмо №284 от 26.02.1993г. /отпада като исторически/ архитектурно-строителен исторически предварителна кат.Местно исторически
145 149 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда ул.Александровска / бивша ул."1-ви май" /№ 41 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул.Александровска /бивша ул."Първи май"/№41,43 07079.610.434.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
146 150 гр.Бургас
Жилищно-търговска срада, ул.Фердинандова / бивша ул."Търговска"/ №65, ул."Ивайло"№21 07079.614.209.2 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
147 151 гр.Бургас
Жилищно-търговска срада, ул."Търговска"№80 07079.614.245.1, 07079.614.244.1 Писмо №2171 от 16.12.1991г.

архитектурно-строителен
148 151 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№82 07079.614.385.1 Писмо №2171 от 16.12.1991г.

архитектурно-строителен
149 152 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Търговска"№86 АКТ.Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№86,88 07079.614.242.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
150 153 гр.Бургас
Жилищно-търговска срада, ул."Търговска"№92 07079.614.240.1 Писмо №2171 от 16.12.1991г.

архитектурно-строителен
151 154 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Богориди"№4/ ул."Възраждане" 07079.610.144.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
152 155 гр.Бургас
Жилищно-търговска срада, ул."Богориди"№6 07079.610.144.8 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
153 156 гр.Бургас
Жилищно -търговска сградаАкт.Сграда /куклен театър/, ул."Богориди"№8 07079.610.144.2 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
154 157 гр.Бургас
Жилищна сграда на Насим Хасон, ул."Богориди"№20 07079.610.157.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
155 158 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда ул."Богориди"№22 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№22/ ул."Фотинов"№22 07079.610.158.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
156 159 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда ул."Богориди"№14 Акт.Жилищно-търговска сграда на Димитър Коруджиев, ул."Богориди"№14, ул."Лермонтов"№17 07079.610.154.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
157 160 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда /бивша на Нисим Хасон/, ул."Богориди"№18 07079.610.156.1 Писмо №1575 от 17.04.1984г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен художествен местно
158 161 гр.Бургас
Жилищна срада, ул."Фотинов"№28 07079.610.466.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
159 161 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда, бивша на д-р Куцодимитрос, бивша Педагогическа гимназия Акт.Сграда на бивша Педагогическа гимназия, ул."Фотинов"№30 07079.610.164.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
160 162 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда, бивша на Ахилея Йоанидис, сега мудей на революционнто движение Акт.Жилищна срада /сега Музей на революционното движение/, ул."Лермонтов"№31 07079.610.148.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
161
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда,ул."Антим І" №32,34
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
162
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна срада,ул."Антим І"№36а/ ул."Г.Кирков"
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
163
гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Янко Андонев, ул."Г.Кирков"№21
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо№4481 от 21.12.1990 г. исторически
164 166 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Богориди"№24, 07079.610.168.2 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
165 167 гр.Бургас
Жилищна сграда на Радоев, ул."Славянска"№42 07079.610.471.2
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
166 168 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Славянска"№44 07079.610.184.5
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
167 169 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Константин Аристиди Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№46 07079.610.185.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
168 170 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Константин Аристиди Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№48 07079.610.186.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
169 171 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Стефан Бекяров Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№50 07079.610.188.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
170 172 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Стефан ГенчевАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№ 32 07079.610.180.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
171 173 гр.Бургас
Жилищна сграда на Христо Богоев,ул."Богориди"№34 07079.610.181.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
172 174 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Богориди"№36 07079.610.181.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
173
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Богориди"№38

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен за сведение
174
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Гладстон"№8/ ул."Хан Крум"№37
Писмо №2171 от 16.12.1991г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
175 177 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Теодоси Триандафилос Акт.Жилищна сграда на Теодоси Трендафилов, ул."Славянска"№43 07079.611.175.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
176 178 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Трендафил Теодосиу Акт. Жилищна сграда на Теодоси Трендафилов, ул."Славянска"№45 07079.611.174.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
177
гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Георги Френтопулос Акт. Жилищна сграда на Г.Франгопулос, ул."Славянска"№47

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо№ 413 от 11.02.2008 г. архитектурно-строителен ансамблово
178
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Ст.Караджа"№1/ул."Богориди"№42
Писмо № 2187от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
179
гр.Бургас СВАЛЕН Къща на д-р Никола Максимов, ул."Ст.Караджа"№3
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
180
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ст.Караджа"№5
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
181
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ст.Караджа"№7
Писмо №2187 от 08.05.1989г
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
182 184 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Ст.Караджа"№9 07079.611.196.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
183 185 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"/ №30/ул."Ст.Караджа"№13 Акт.Жилищна сграда, ул."Републиканска"№30/ ул."Ст.Караджа"№9 07079.611.198.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
184
гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Иван Манчев, ул."Богориди"№50
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
185
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№19
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
186 188 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"/ №17 07079.609.195.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
187 189 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Яворов" №2 Акт.Жилищна сграда, ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№15/ ул."Яворов"№2 07079.609.196.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
188 190 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Яворов"№8 07079.609.200.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
189 191 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Богориди"№56 07079.609.225.1 Писмо№ 2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
190 192 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Богориди"№58 07079.609.226.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
191
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда ул."Яворов" №7
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. Архитектурно-строителен
192 194 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Богориди" № 54 07079.609.223.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

Архитектурно-строителен
193 195 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Яворов"№11 Акт.Жилищна сграда ул."Яворов" №11/ ул."Оборище"№4 07079.609.229.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

Архитектурно-строителен
191
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Оборище"№1/ул."Бого-риди"№62
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
192 197 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Карл Маркс"№32
ул."Войнишка"№27
бивша ул."7-ти февруари"
07079.609.215.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
193 193 гр.Бургас
Жилищна сградаул."Войнишка"№20
бивша ул."7-ти февруари"
07079.609.183.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
194 199 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Републиканска"№25, ул."Съединение"№12 07079.609.138.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
195 200 гр.Бургас
Жилищно-производствен комплекс, ул."Съединение"№14 07079.609.139.8 Писмо №2171 от 16.12.1991г.

архитектурно-строителен
196 201 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша Стефан Маринкев/, ул."Екзарх Йосиф"№19 07079.609.145.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
197
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№5
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
198
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда ул."Екзарх Йосиф" № 7Акт.Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№7/ ул."Републиканска"№40
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
199 204 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда /бивша Д.Чакъров/, ул."Славянска"№49 07079.611.160.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
200 205 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Исак Хиския Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Славянска"№51 07079.611.159.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
201 206 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на братя СариевиАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№53 07079.611.158.
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
202
гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на братя СариевиАкт.Жилищно-търговска сграда,ул."Славянска"№55

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
203
гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищна сграда с работилница на Георги Кондолов Акт.Жилищна сграда, ул."Съединение"№5

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен за сведение
204
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Георги Кондолов, ул."Съединение"№9

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен за сведение
205 210 гр.Бургас
Жилищна сграда , ул."К.Фотинов"№43 Акт.Жилищна сграда, ул."Славянска"№60, ул."Константин Фотинов"№43 07079.610.106.1
07079.610.94.1
Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
206
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Константин Фотинов"№37
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
207
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Антим І"№42
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
208 213 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда на Исакучо Презенти ул."Ген.М.Лермонтов" №33 Акт.Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№33/ ул."Г.Кирков" 07079.610.84.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
209 214 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Константин Фотинов"№36 07079.610.86.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
210
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Константин Фотинов"№42
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
211
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№41
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №2074 от 01.06.2004г. архитектурно-строителен
212
гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Теохар Бакърджиев, ул."Лермонтов"№39
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
213
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№46
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
214
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Шипка"№6
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
215
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№11
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
216
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Шипка"№4
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
217
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№5 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№5/ ул."Тутракан"№13
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
218
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговскасградаул."Първи май"№55
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
219 224 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Aлександровска"№30 бивша ул."Първи май"№30 07079.610.22.1
07079.610.22.2
Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
220 225 гр.Бургас
Търговски базар "Безистена",ул."Aлександровска"№34бивша ул."Първи май"№34 07079.610.19.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
221 221

Жилищно-търговска сграда, ул."Aлександровска"№42бивша ул."Първи май"№42 07079.610.16.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
222 227 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Aлександровска"№48бивша ул."Първи май"№48 ул."Априлов"2 07079.610.346.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен


гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда ул."Вълчо войвода"№6/ул."Aлександровска"№28
бивша ул."Първи май" №28 Акт.Къща на Презенти /жилищно-търговска сграда/, ул."Братя Миладинови" №1,

Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен предвари-телна кат.местно
223 228 гр.Бургас

07079.610.23.2
07079.610.23.3
Писмо №1575 от 17.04.1984г.Писмо №2278 от 14.06.1984г.

художествен архитектурно-строителен
224 229 гр.Бургас
ДВ Банкова сграда, бивша "Черноморска популярна банка,сега ДСКАкт.Банкова сграда /бивша Черноморска популярна банка/, ул."В.Априлов"№12 07079.610.10.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
225 230 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Климент Охридски"№9/ ул."Хр.Ботев" 07079.612.255.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
226 231 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Климент Охридски"№7 07079.612.256.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
227 232 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Н.Кофарджиев"№9 /ул."Цар Петър" Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Н.Кофарджиев"№9/ ул."Хр.Ботев"№17
Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
228 233 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда на Атанас Кривошиев, ул."Мара Гидик" №15,
бивша ул."Д.Илиев" №15, ул."Априлов"Акт.Жилищно-търговска сграда на Атанас Кривошиев, ул."Априлов"
07079.612.267.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
229
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Кирил и Методий"№2 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."В.Априлов"№7
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
230 235 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, пл."Георги Димитръв"№26, ул. "Александровска"№93
бивша ул."Първи май"№93
07079.612.274.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
231 236 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, "Александровска"№79,81 бивша ул."Първи май"№79,81 07079.612.286.1
07079.612.287.1
Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
232 237 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда на Лазар Гавалюгов, Акт.Жилищно-търговска сграда, "Александровска"№77 бившаул."Първи май"№77 07079.612.288.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
233 238 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Александровска"№75
бивша ул."Първи май"№75
07079.612.308.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
234 239 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№73
бивша ул."Първи май"№73
007079.612.309.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
235 235 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Кирил и Методий"№6 07079.612.291.2 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
236
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Кирил и Методий"№8/ ул."Ал.Константинов"
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
237 242 гр.Бургас
ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на Йови Водиничаров, сега на Димитър Воденичаров ул."Александровска"№7
бивша ул."Първи май"№71
Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№7
бивша ул."Първи май"№71
ул."Кирил и Методий"№1


ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно


гр.Бургас

07079.610.25.1 Писмо №1575 от 17.04.1984г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен художествен
238 243 гр.Бургас
ДВ. Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Александрови Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Кирил и Методий"№3 07079.610.28.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
239 244 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№8Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№8ул."Отец Паисий"№2 07079.610.44.2 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
240 245 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Възраждане"№30Акт.Жилищна сграда, ул."Възраждане"№30/Г.Михайлов/ /ул."Скоболев"№2 07079.610.59.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
241 246

ДВ Жилищна сграда, бивша на братя Калиманови, ул."Герасим Михайлов"№28Акт.Жилищна сграда, ул."Възраждане"№28 07079.610.58.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
242 247 гр.Бургас
ДВ.Жилищна сграда, бивша на Георги Бояджиев Акт.Жилищна сграда, ул."Отец Паисий"№5 07079.610.49.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
243 248 гр.Бургас
Църква "Св.Св.Кирил и Методий",пл."Св.Св.Кирил и Методий" 07079.610.61.1 Писмо №3186 от 27.02.1992 г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен художествен национално
244 249 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша на Стефан Родев/, ул."Рилска"№2 07079.611.109.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
245 250 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда,бивша на ДжангозовАкт.Жилищна сграда, ул."Рилска"№4 07079.611.110.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
246 251 гр.Бургас
Жилищна сграда /бивша на Димитър Бракалов/, ул."Славянска"№69 07079.611.105.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
247
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска" №71 Акт.Възрожденска къща, ул."Славянска"№69
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо №284 от 26.02.1993г.

248
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда,пл."Кирил и Методий"№6 Акт.Жилищна сграда, пл."Кирил и Методий"№7
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
249
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда,пл."Кирил и Методий"№5
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
250
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий" №19а Акт.Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№19
Писмо №2278 от 14.06.1984г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
251 256 гр.Бургас
ДВЖилищна сграда, бивша на Н.М.Хатев,ул."Кирил и Методий"№27, Акт.Жилищна сграда, бивша на Н.М.Хатев,ул."Кирил и Методий"№27/ул."Цар Симеон I" №64
бивша ул."Републиканска"№64
07079.611.116
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
252
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№62

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен за сведение
253
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№60

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен за сведение
254
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№58

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен
255
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№13
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
256
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№15
Писмо №2171 от 16.12.1991г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
257 262 гр.Бургас
Жилищна сграда ул."Кирил и Методий" №21 Акт.Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№19, ул."Кирил и Методий"№21 07079.611.112 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
258
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№56

ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен
259
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№57/ ул."Екзарх Йосиф"№2
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
260 260 гр.Бургас
ДВЖилищна сграда на Димитър Маринкев Акт.Жилищна сграда, ул."Републиканска"№48

ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
261
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Оборище"№30
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
262 267 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда, бивша на Димитър Качев ул."Оборище" №39 Акт.Жилищна сграда, ул."Оборище"№39/ ул."Рилска" 07079.609.101.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
263 268 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда, бивша на д-р ЧилингировАкт.Жилищна сграда, ул."Оборище"№35 07079.609.103.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
264 269 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№32, 07079.609.108.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
265 270 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№34 07079.609.109.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
266 271 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№36 07079.609.112.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
267
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда /сега Турско консулство/, ул."Ас.Златарев"№1, бул."Карл Маркс"№36
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
268
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда,бул."Карл Маркс"№38 /на турското посолство/
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
269
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."Карл Маркс"№40
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
270 275 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Рилска"№52 07079.609.70.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
271 276 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Рилска"№62/бул."Карл Маркс"№58 07079.609.77.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
272 277 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Рилска"№46/ул."Ас. Златаров"№24 07079.609.64.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
273 278 гр.Бургас
Жилищна сграда,ул."Ас. Златаров"№28 07079.609.62.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
274 279 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда, бивша на Илия Кередмичиев ул."Кирил и Методий" №29 Акт.Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№29/ ул."Републиканска" 07079.609.1.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен за сведение
275 280 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№33/ ул."Хан Аспарух"№7 07079.611.76.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
276 281 гр.Бургас
Жилищна сграда,ул."Кирил и Методий"№10, /пл."Кирил и Методий" 07079.611.74.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
282 282 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№3 07079.611.73.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
278 283 гр.Бургас
Жилищна сграда Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Славянска"№73 07079.611.72.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
279
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№77
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
280 285 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Хан Аспарух"№1/ пл."Парижка комуна" 07079.611.61.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
281 286 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№20 07079.611.67.1, Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
282 287 гр.Бургас
Жилищна сграда, пл."Кирил Методий"№1 Акт.Обществена сграда, пл."Кирил и Методий"№1, ул."Вола" 07079.612.301.1 Писмо №2278 от 14.06.1984г.

архитектурно-строителен
283 288 гр.Бургас
Обществена сграда, ул."Аспарух"№36,38 07079.608.131.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
284
гр.Бургас СВАЛЕН Учебна сграда, ул."Страцин" Акт.Жилищна сграда, ул."Страхил"№8
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
285
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№36, ул."Оборище"№57
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №239 от 19.05.1995г. архитектурно-строителен
286 291 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Ас.Златарев"№44 07079.608.238.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
287
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ас.Златарев"№46
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
288 293 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№47 07079.609.19.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
289
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Средна гора"№22
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
290
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№60
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
291
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда,ул."Хан Аспарух"№57
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
292
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Аспарух"№53/ ул."М.Герджиков"№14
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
293
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Хан Аспарух"№70
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
294 299 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."М.Герджиков"№18 07079.608.173.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
295 300 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда, бивша на Иван Хаджипетров, сега "Дом на майката и детето" Акт.Жилищна сграда /сега детски дом/, пл."Г.Димитров"№17 07079.612.186.1


архитектурно-строителен за сведение
296 301 гр.Бургас
Производствена сграда пл."Г.Димитров" Акт.Производствена сграда /бивша "Маринкови хамбари"/,пл."Г.Димитров", ул."Сердика", ул."Крум Делчев" 07079.612.214.3 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
297 302 гр.Бургас
Читалище "Пробуда", пл."Г.Димитров" 07079.612.214.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
298
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Сливница"/ пл."Г.Димитров"
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
299
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, пл."Г.Димитров"
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
300 305 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул.Фердинандова-26/ул. Съгласие-26
бивша-ул."Търговска"№26/ бивша ул."Аврам Янков"№26
07079.613.233.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
301
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Цар Асен"№33 / ул."Шейново"№16
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
302
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда,ул."Цар Асен"№41
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
303 308 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,
ул. Фердинандова-48,50 бивша-ул."Търговска"№48,50/ /ул."Патриарх Евтимий"№13
07079.613.208.1,
07079.613.209.1
Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
304 309 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№44 07079.613.213.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
305 310 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№36,38, ул."Шейново"№20 07079.613.219.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
306
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."П.Евтимий"№20
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
307
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."П.Евтимий"№22
Писмо №2187 от 08.05.1989г.
Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
308 313 гр.Бургас
Окръжен съд /бивша Постоянна комисия/, ДВ пл. "Жени Патева" №1бивш пл."Правда"Акт.Окръжен съд /б.Постоянна комисия/, ул."Цар Асен",ул."Цар Шишман",ул."Гладстон", пл."Правда" 07079.613.369.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен
309 314 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Цар Асен"№28 Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Цар Асен"№28/
пл. "Жени Патева"-
бивш пл."Правда"№1
07079.613.260.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
310 315 гр.Бургас
Жилищно-търговска сградаАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Шишман"№9 07079.613.274.2 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
311 316 гр.Бургас
Жилищна сграда, ул."Шейново"№10/ул."Цар Шишман"№14 07079.613.320.1 Писмо №2171 от 16.12.1991г.

архитектурно-строителен
312 317 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда,ул."Цар Шишман"№20/ ул."Патриарх Евтимий"№9 07079.613.314.1 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
313 318 гр.Бургас
ДВ Жилищна сграда, бивша на Стефан Димитровул."Патриарх Евтимий"№1Акт.Жилищна сграда, ул."Патриарх Евтимий" 07079.613.352.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
314 319 гр.Бургас
Католическа църква "Св.Йосиф", ул."Шейново"№1 07079.613.357.3
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
315 320 гр.Бургас
ДВ Учебна сграда, бивш Френски католически пансион "Св.Йосиф" Акт.Френски католически пансион "Св.Йосиф", ул."Цар Крум"№28 07079.613.357.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен местно
316 321 гр.Бургас
ДВ Сградата на ПТТ,сега Окръжно управление на пътищатаул."Цар Петър"Акт.Сградата на П.Т.Т.,ул."Цар Петър"№2 07079.613.333.1
ДВ бр.18 от 02.03.1979г.
архитектурно-строителен ансамблово
317 322 гр.Бургас
Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Крум"№13 07079.613.327.2 Писмо №2187 от 08.05.1989г.

архитектурно-строителен
318
гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Крум"№15
Протокол №35 от 13.12.1988г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
319
гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място "Женски бунтове", кръстовище ул."Богориди", ул."Първи май", пл."Свобода", ул."Вълчан войвода", ул."Търговска"
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
320 320 гр.Бургас
Историческо ядро на Морската градина

ДВ бр.41 от 1992г.
градинско и парково изкуство национално
321 321 гр.Бургас
Морското казино 07079.618.214.44 Писмо №3924 от 19.01.2007г.

архитектурно-строителен предв. кат. ансамблово
322 322 гр.Бургас
Историческо място - гроб на ген.майор Александър Герман до църква "Св.Богородица"
Писмо №4217 от 05.08.1986г.

исторически предв. кат. Местно
323 323 гр.Бургас
Историческо място, където са посрещнатипаметник на руските освободителни войски и гроб на съветските офицери, ул."Есперанто", бул."Освобождение"
Писмо №4217 от 05.08.1986г.

исторически предвари-телна кат. местно
324 324 гр.Бургас
Паметник на починали руски войни по време на Освобождението - Морската градина, до Летния театър
Писмо №4217 от 05.08.1986г.

исторически предвари-телна кат.местно
325 325 гр.Бургас
Историческо място -гроб на Ал.Георгиев, до църквата "Св.Ив.Рилски", кръстовището на ул."Сан Стефано", бул."Освобождение" /извън ЦГЧ/
Писмо №4217 от 05.08.1986г.

исторически предвари-телна кат.местно
326
гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място - проведен митинг, ул."Славянска"№69
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически предвари-телна кат.за сведение
327
гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място, свързано със Септемврийското въстание от 1923г., ж.п. гара
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически предвари-телна кат.местно
328
гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място, свързано със Септемврийското въстание от 1923г., кв."Победа", ул."Индустриална"№50
Писмо №4217 от 05.08.1986г.
Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически предвари-телна кат.местно
329 329 гр.Бургас
Паметник-костница на загиналите в борбата против капитализма и фашизма - Морската градина
Писмо №4217 от 05.08.1986г.

исторически предвари-телна кат. национално
330 330

Ансамбъл ул."Александровска" включващ пространството на ул."Александровска" от осова т.266 до пресечката на ул."Александровска" с ул."Н.Кофарджиев" и застройката в регулационните граници на квартали и имоти, както следва:
Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК

групов паметник на културата


гр.Бургас
Западен фронт на ул."Александровска"
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметник на културата


гр.Бургас
Общински съвет, пл."Свобода"
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметник на културата


гр.Бургас
Източен фронт по улица "Александровска"
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметник на културата


гр.Бургас
от ос.т. 250 до ул."Щ.Воденичаров" по регулационната линия на кв.43
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметник на културата
331 331

Ансамбъл ул."Богориди"включващ пространството на ул."Богориди" от осова т.250 до ос.т. 171 и застройката в регулационните граници на квартали и имоти, както следва:
Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо№ 2412 от 02.07.2009г.

групов паметник на културата
333 333

Северен фронт на ул."Богориди"
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметник на културата
Южен фронт на ул."Богориди"
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметник на културата
от ос.т. 248 до ос.т.250 границата върви по регулационната линия на кв.43
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметникна културата
332 332

Ансамбъл ул."Филип Кутев",включващ пространството на ул."Ф.Кутев" от ос.т.194 до ос.т.187 и бул."Лиляна Димитрова" от осова т.188 до осова т.183 и застройката в регулацион-ните граници на квартали и имоти както следва:
Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо№ 2412 от 02.07.2009г.

групов паметникна културата
и ъглова сграда с приле- жащ парцел, разположена на ул."ФилипКутев", ул."Морска"и бул."Лиляна Димитрова"
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметникна културата
по регулационната граница на Морската градина
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметникна културата
кръстовището с ул."6-ти септември" и по регула-ционната линия на кв.20-спортна площадка "В.Левски"
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметникна културата
333 333

Ансамбъл ул."Славянска", включващ пространството на ул."Славянска" от ос.т. 132 през ос.т.136 до ос.т. 222 и застройката в регула-ционните граници на квартали и имоти както следва:
Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо№ 2412 от 02.07.2009г.

групов паметникна културата
кв.71-по регулационната линия на квартала
Писмо № 284 от 26.02.1993г.

групов паметникна културата
334 334

Ансамбъл ул."Н.Вапцаров", включващ пространството на ул."Вапцаров" от ос.т. 232 до ос.т. 230 и застрой-ката в регулационните граници на квартали и имоти както следва:
Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо№ 2412 от 02.07.2009г.

групов паметникна културата
335

СВАЛЕН Зона "Булаир" -териториален обхват: ул."Фотинова", ул."Княз Ал. Батенберг", Морската градина, бул."Демокрация" /частично/ и ул."Булаир"
Експертизаот 1995г., одобрена от директора на НИПК
писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК групов паметник на културата /защитена територия с КИН/
336

СВАЛЕН Ансамбъл по ул."Черноморска"
Експертизаот 1995г., одобрена от директора на НИПК
писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК групов паметник на културата /защитена територия с КИН/
337

СВАЛЕН Ансамбъл по ул."Ал.Батенберг"
Експертизаот 1995г., одобрена от директора на НИПК
писмо№ 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК групов паметник на културата /защитена територия с КИН/
Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК и аткуал. - Писмо№ 2412 от 02.07.2009г.

338 338

Ансамбъл "Улица "Алескандровска" - Гарата"
актуализи-ран

групов паметникна културата местно
339 339

Ансамбъл "Улица Богориди"
актуализи-ран

групов паметникна културата местно
340 340

Ансамбъл "Улица "Княз Батенберг" - "Филип Кутев"
актуализи-ран

групов паметникна културата местно
341 341

Ансамбъл "Улица "Славянска"
актуализи-ран

групов паметникна културата местно
342 342

Ансамбъл "Улица "Д-р Нидер" /б. ул."Вапцаров"/
актуализи-ран

групов паметникна културата местно
343 343

Ансамбъл "Улица "Лермонтов"
новодеклариран

групов паметникна културата местно
Актуализ. - Писмо № 2412 от 02.07.2009г. /1 нов ГПК и актуал. на старите/

344 344 гр.Бургас
Ансамбъл "Улица Фердинандова"
Писмо№ 2412 от 02.07.2009г. Новодеклариран

групов паметник на културата
345 ----- гр.Бургас
Жилищна сграда с магазини, ул." Фердинандова"№ 54
бивша ул."Търговска" № 54
07079.613.200.1 Писмо№ 4086 от 11.11.2009г.

архитектурно-строителен
346 ----- гр.Бургас
Жилищна кооперация с търговски партер, ул."Ал.Богориди" № 30 и ул."Антим І" 07079.610.171 Писмо№ 4086 от 11.11.2009г.

архитектурно-строителен
347 347 гр.Бургас, ж.к."Крайморие"нос "Форос и м."Пода"
Археологически обекти

чл.146, ал.3 от ЗКН Протокол от 21.22.06.1989 г. - граници и режими
Археологически Национално
348 348 гр.Бургас, ж.к."Крайморие"
Части от крепостната стена на средновековния Парос, на нос Фарос, в двора на кравефермата на АПК "Крайморие"
Писмо №2822 от 08.08.1990г.

Археологически
349 349 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас
Антично и късноантично селище; 2.5 км западно, вляво от пътя за Камено,м."Валога"
Списък от 28.05.1986г.

Археологически
350 350 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас
Селище от османския перод, 2 км. западно, вляво от пътя за Камено, м."Кабата"
Списък от 28.05.1986г.

Археологически
351 351 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас
Могилен некропол- 3 км. запад- югозападно, 800 м.вляво от пътя Житарово-Камено, върху възвишение
Списък от 28.05.1986г. РМС№ 1711 от 22.10.62 г.
Археологически Нацио-нално
352 352 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас
Могилен некропол; 4.5 км юг-югоизточно, вдясно от шосето за Нефтозавода/отклонение-то от магистралата Бургас-София/ на 300 м. от него.
Списък от 28.05.1986г. РМС№ 1711 от 22.10.62 г.
Археологически Нацио-нално
353 353 с.Житарово кв.Ветрен, гр.Бургас
Могилен некропол; 5 км. юг- югозападно,вдясно от шосето за Нефтозавода, м. "Долния Михлич"
Списък от 28.05.1986г.

Археологически