Океанариум Бургас

Парк Океанариум Бургас

Парк Океанариум Бургас


Океанариум ще се нарича водно-развлекателен комплекс на територията на парк Езеро в Бургас. Проектът на руската компания Мостовик предвижда изграждането на аквариум, делфинариум, аквапарк и хотелски комплекс. Решението за строителство е след сключен договор за концесия между Община Бургас и руската фирма, като срокът е 35 години.

Информация за концесията

- начална концесионна такса при подписване на договора - 660 000 лева - срок за строителство на обществените обекти - максимум 5 години - срок за окончателно завършване на строителството - максимум 7 години - годишна такса - 1% от брутните приходи но не по-малко от 60 000 лева - размер на инвестицията - минимум 80 милиона лева - банкова гаранция - 1,5% от нереализираната инвестиция (1 200 000 лева) - максимален срок за започване на строителството след подписване на договора - 24 месеца - застроена площ - 25 800 м2 - зелени площи - 66 966 м2 - водни площи - 23 000 м2 Парк Океанариум Бургас

Парк Океанариум Бургас

снимка: mostovik.ru