Природо-математическа гимназия (ПМГ) Бургас

Информация за ПМГ Бургас:


Адрес: бул. Ст. Самболов №19
e-mail: pmgbs@abv.bg
директор: 056/810082
зам. директор: 056/810096
канцелария: 056/810083
педагогически съветник: 056/800543
интернет сайт: ПМГ Бургас
интернет форум: Форум на ПМГ Бургас

Математическата гимназиа в Бургас е създадена със заповед N 9-4 от 27 май 1971 г. На Министерството на народната просвета. В нея се обучават 320 ученика в 12 паралелки от VIII, IX, X клас. Първият директор е Иван Стайков. Учителския колектив на гимназията наброява 27 човека. По негово предположение за патрон на гимназията е определен академик Никола Обрешков. През 1986 година за пръв път се приемат ученици в паралелка с профил „Биология”. От този момент гимназията се превръща в Природоматематическа.