Мишкова Нива

Описание на маршрута

Разстояние - 11 км.
Варианти - пешеходен/автомобил

галерия със снимки от маршрута Мишкова Нива
GPX трак

Исторически комплекс “Градище” е обект на производствена, културна и религиозна дейност от най-дълбока древност. Разположен е на връх “Градище” – 710 м. и отстои на 7-8 км. югозападно от гр. Малко Търново. Наричам го комплекс защото там са открити три исторически свързани обекта, а предполагам, че има още няколко неоткрити. Има остатъци от древни рудодобивни галерии и следи от металургична дейност. Трите обекта от комплекса са Гробницата на Бастет(според Кръстьо Мутафчиев), крепостта “Градище” на самия връх и Голямото светилище в местността “Мишкова нива”. Комплекса се намира зад кльона(телените заграждения на границата с Турция). Въобще голяма част от древноисторическите паметници около М. Търново са зад кльона, което е лошо от една страна, защото са по-трудно достъпни, а от друга страна е добре, защото са предпазени от посегателствата на съвременните иманяри.

Местността “Мишкова нива” се намира в подножието на върха на леко наклонен на юг към Делиевска река терен. Там се намира Голямото светилище. То е разположено в естествено защитена местност – на север завет му пази и е верен страж върха – доминиращ над околните височини, с идеална панорама от югозапад през север и изток до Махиадите; на юг-югозапад – стръмни ридове. Само на изток, по течението на реката има естествен достъп до светилището, но той е идеално наблюдаван от върха. Голямото светилище е оградено от мраморни блокове в правилен кръг, с диаметър 25 м. Блоковете са от обработен неполиран мрамор с размери около 1,80 - 0,80 - 0.80 м., без остри ръбове и много точно обработени в дъга и сглобени, така че да образуват правилна окръжност. Вътре, на около 5 м. от външната стена има втора от местни (гранитни) камъни. Трябва да отбележа, че целия връх е от гранит и гранитосъдържащи камъни. Входа на Голямото светилище е от южната страна. Веднага след входа вляво има малка стая, добре очертана. Мраморните плочи, застлани по пътеката от входа отвеждат до кръгла зала с диаметър около 3 м. – може би купулна гробница или олтар на върховния жрец(жрица) на светилището. Разкопките са разкрили добре терена, но според мен не са пълни и задълбочени, а само повърхностни. Сега, след 20 години светилището отново се затрупва. Извън светилището са разхвърляни много мраморни блокове – дело на много иманяри и строители от древността до днес, голяма част от тях са затрупани, но всички са добре номерирани от експедицията на А. Фол. Видяхме няколко мраморни кръгли колони и едно счупено мраморно корито. По сведение на местния краевед Янко Харбалиев преди 18 години коритата са били 6. Имало и няколко съдове за разбиване на билки и благовония. За строежа на много къщи, обществени сгради и мраморни чешми в Малко Търново и околността са ползвани мраморни блокове от светилището. Според мен обработените мраморни блокове, колони и пособия са били донесени от кариерата край река Сушица по пътя, описан в маршрута “Некрополът”. Крепостта на върха вероятно е построена за защитниците на светилището. Според някои източници светилището е на Зевс-Дионисий. Вероятно е било древно тракийско светилище.

Мишкова Нива Мишкова Нива

Мишкова Нива Мишкова Нива

Мишкова Нива Мишкова Нива

Мишкова Нива Мишкова Нива

Powered by Wikiloc