Мащабна модернизация на ВиК-мрежата стартира в „Меден рудник”

Мащабна модернизация на водоснабдяването и канализацията в най-големия бургаски комплекс „Меден рудник” започна от днес. Начало на строителните работи дадоха кметът на Бургас Димитър Николов и зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
„Това е вторият мащабен проект, който стартира в Бургас по Оперативна програма „Околна среда“, след като през март успешно приключи проектът за нова канализация в кв. Долно Езерово. С него бройката на проектите във водния сектор за Община Бургас стана голяма. Още 4 проекта в сектор води на Общината са в етап на оценка - за кварталите Сарафово, Горно Езерово, Минерални Бани, Банево и Ветрен, както и разширяването на ПСОВ „Меден рудник”. Общата им стойност е над 55 млн. лв. Други 41 млн. лв. ще бъдат заделени за изграждане на модерен център за регионална система за управление на отпадъците. С това Бургас за пореден път доказа, че не случайно е първенец в усвояването на европейски средства”, заяви зам.-министър Василева.
Реализирането на проекта ще доведе до по-добри условия на живот на жителите на комплекса. Реални ползи от него ще почувстват близо 50 000 жители в „Меден рудник”, тъй като освен новите водопроводи, ще бъдат изградени нова канализация и две нови Канално-помпени станции /КПС/. Те ще осигурят 100 % - во събиране и отвеждане на битово-дъждовните отпадъчни води от комплекса към новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води. Това ще доведе до рязко намаляване на замърсяването в района и по-чиста околна среда.
От реализацията на проекта ще се възползват в пълна сила много млади семейства и собственици на апартаменти в новите жилищни сгради в района, тъй като до момента основните им проблеми са свързани именно с липсата на изградена подземна техническа инфраструктура.
Не на последно място, комплексът ще се сдобие и с много по-привлекателен европейски вид, тъй като след приключване на основните ремонтни дейности, прокопаните улици и прилежащите им пространства – тротоари и градинки, също ще бъдат благоустроени.
Основната част от водопроводната мрежа в „Меден рудник” е изградена в периода 1960-1970 година, поради което материалът на тръбите е силно корозирал. Лошото им състояние води до високи загуби на питейна вода, а оттам и до високи цени на съответната услуга.
„Все още получавам жалби от жителите на района, които се оплакват от лошото качество на водоснабдяването и канализацията или липсата им. Надявам се с реализацията на обекта вече никога да не получавам такива сигнали”, каза кметът Николов при днешната първа копка. „Също така се надявам изпълнителят на строителните дейности да щади гражданите на Бургас и по-рядко да ни спират водата до финализирането на проекта”, допълни той.
Подмяната на старите с нови тръби ще подобри като цяло водоснабдяването в района – ще повиши качеството на водата и ще понижи цената й. Честите аварии и режим на водата – също ще останат в миналото.
Предвижданията са инвестицията по изграждане на новата водопроводна и канализационна мрежа да решат проблемите с водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води на комплекса за следващите 25 години.
Дейностите са по проект № 58111-17-208 „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас – Меден рудник” на Община Бургас, финансиран по програма „Околна среда” на Европейския съюз. Бюджетът му е на стойност 16 млн. лв., 15 млн. лв. от които безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” и 1 млн. лв. собствени средства на Община Бургас.
На събитието присъстваха още зам.-кметът по строителство и ръководител на проекта Костадин Марков, зам.-кметът по евроинтеграция и екология Атанаска Николова, зам.-кметът по финанси Красимир Стойчев, председателят на Общинския съвет Снежина Маджарова, областният управител Константин Гребенаров, директорът на РИОСВ Бойчо Георгиев, управителят на ВиК – Бургас Ганчо Тенев, общински съветници и жители на комплекса.
Проектът включва три големи подобекта – прокарване на 5 км. нова канализация и 5 км. водопроводни тръби в Зона „Районен център”, подмяна на 13 км. амортизирана водопроводна мрежа в комплекса, рехабилитация на Помпена станция „Победа” и изграждане на главен източен канализационен колектор с 2 нови КПС и реконструкция на 3 дъждоприемника.
изглед за печат създай pdf с тази новина