Правила за ползване на сайта и защита на личните данни

Информация относно съхраняване на личните данни на адрес: <електронна поща>

По принцип достъпът до информацията на сайта burgas1.org не изисква предоставянето на лични данни. При регистрация на потребители burgas1.org събира лични данни - адрес на електронна поща.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате burgas1.org да ползва тази информация, както е описано тук:

  • burgas1.org събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.

  • Информацията, която burgas1.org може да събира e адрес на електронна поща. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират.

  • burgas1.org няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона.

  • Всяко лице, за което се отнасят данните (субект на данни) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране.


С чл. 13, пар. 2, б. „г” и чл. 14, пар. 2, б „д” от Регламента ОРЗД/GDPR се урежда правото на гражданите за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Информация относно Комисия за защита на личните данни (КЗЛД): гр. София, ПК 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”, № 2
Електронна поща: <електронна поща>
Интернет страница: <връзка>
За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни - тел. 02/91-53-555.

burgas1.org използва cookies (бисквитки), за да осигури по-лесно използване на сайта. Основни функции на бисквитките са възможността да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени като потребител на сайта. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква разрешаването на ”бисквитките“ от вашия браузер. В случай, че не желаете да активирате ”бисквитките“, вие пак ще можете да браузвате в сайта, но с определени функционални ограничения.