Апелативен съд Бургас

Апелативен съд Бургас

Информация за Апелативен съд Бургас:

Адрес: гр.Бургас, ул.”Александровска” №101
КОНТАКТИ С ГРАЖДАНИ
Приемното време на съда е от 9.00 до 17.00 часа, без прекъсване.

Телефонен указател:
Факс 056/840276
Регистратура 85-99-20
Насрочени дела 85-99-11
Гражданско деловодство 85-99-15
Търговско деловодство 85-99-14
Наказателно деловодство 85-99-16
Съдебен администратор 85-99-36
Административен секретар 85-99-19
Главен счетоводител 85-99-18
Пресаташе 85-99-70
Системен администратор 85-99-79

интернет адрес на Апелативен съд Бургас

Апелативен Съд Бургас е въззивна инстанция на следните съдилища:
- Окръжен Съд Бургас
- Окръжен Съд Ямбол
- Окръжен Съд Сливен

Апелативен съд Бургас Апелативен съд Бургас

Апелативен съд Бургас

Карта - openstreetmap.org - CC-BY-SA