МВР Бургас

Информация за МВР Бургас:

ОДМВР Бургас осъществява дейността си по защита на националната сигурност, противодействието на криминалната и организирана престъпност, опазването на обществения ред и пожарната безопасност на територията на Бургаския регион.

Областна дирекция на МВР Бургас


Адрес: 8000 Бургас ул. Христо Ботев №46
тел. 056/ 856 555 (24 часа)
e-mail: randeva@rdvr-burgas.org, kiad@rdvr-burgas.org

Първо РУ "Полиция" гр. Бургас


Адрес: 8000 Бургас ул. Георги Кирков №15
тел. 056/ 844 241, 856 320
Приемен ден : вторник от 14:00 до 16:00 часа

Второ РУ "Полиция" гр. Бургас


Адрес: 8000 Бургас ул. Стефан Стамболов №92
тел. 056/ 816 328, 856 32
Приемен ден : вторник от 10:00 до 12:00 часа

Четвърто РУ "Полиция" гр. Бургас


Адрес: 8000 Бургас ж.к. Меден Рудник №414
тел. 056/ 816 328, 856 32
Приемен ден : вторник от 14:00 до 16:00 часа

Пето РУ "Полиция" гр. Бургас


Адрес: 8000 Бургас ул. Места №101
тел. 056/ 816 327, 856 326
Приемен ден : вторник от 13:00 до 15:00 часа

с-р "Пътна полиция" гр. Бургас


Адрес: 8000 Бургас к-с " Славейков "
тел. 056/ 165
Приемен ден : вторник от 8:00 до 12:00 часа