Разписания на автобусите от автогарите в Бургастръгва фирма тръгва от
0:30 - Автогара Юг
1:00 - Автогара Юг
6:00 - Автогара Юг
7:10(без неделя) - Автогара Юг
7:30 - Автогара Юг
7:30 - Автогара Запад
9:00 - Автогара Запад
11:10 - Автогара Юг
11:11 (само в неделя) - Автогара Юг
12:30 - Автогара Юг
13:00 - Автогара Юг
13:30 - Автогара Запад
14:00 - Автогара Юг
15:00 - Автогара Юг
15:30 - Автогара Юг
23:00 - Автогара Югтръгва фирма тръгва от
7:00 - Автогара Юг
7:30 - Автогара Юг
8:00 - Автогара Юг
8:30 - Автогара Юг
9:00 - Автогара Юг
9:45 (понеделник и петък) - Автогара Запад
10:00 - Автогара Юг
11:00 - Автогара Юг
11:20 (понеделник, четвъртък, петък, неделя) - Автогара Запад
11:40 - Автогара Запад
12:00 - Автогара Юг
14:00 - Автогара Юг
15:00 - Автогара Юг
16:00 - Автогара Юг
17:00 - Автогара Юг
17:30 - Автогара Запад
18:00 - Автогара Юг
19:00 - Автогара Югтръгва фирма тръгва от
1:00 - Автогара Юг
12:30 - Автогара Юг
15:00 - Автогара Юг
18:00 - Автогара Запад
23:00 - Автогара Югтръгва фирма тръгва от
7:30 - Автогара Запад
14:30 - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
1:00 - Автогара Юг
6:00 - Автогара Юг
11:10 - Автогара Юг
11:11 (само в неделя) - Автогара Юг
12:30 - Автогара Юг
13:00 - Автогара Запад
13:40 - Автогара Запад
14:00 - Автогара Юг
15:00 - Автогара Юг
16:30 (понеделник и петък) - Автогара Запад
18:00 - Автогара Запад
23:00 - Автогара Югтръгва фирма тръгва от
15:00 - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
- - -тръгва фирма тръгва от
13:40 - Автогара Запад
16:30 (понеделник и петък) - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
7:30 - Автогара Запад
14:30 - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
7:30 - Автогара Запад
14:30 - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
-- --- --тръгва фирма тръгва от
от 6:00 до 23:00 на всеки 20 минути Автогара Западтръгва фирма тръгва от
от 6:00 до 20:00 на всеки 30 минути Автогара Западтръгва фирма тръгва от
от 6:45 до 21:15 на всеки 30 минути Автогара Западтръгва фирма тръгва от
7:30 - Автогара Запад
13:30 - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
15:00 - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
1:00 - Автогара Юг
6:00 - Автогара Юг
7:00 - Автогара Запад
7:30 - Автогара Запад
10:30 - Автогара Запад
13:30 - Автогара Запад
15:00 - Автогара Запад
14:30 - Автогара Запад
17:10 - Автогара Запад
23:00 - Автогара Югтръгва фирма тръгва от
13:00 - Автогара Запад
13:40 - Автогара Запад
16:30 (понеделник и петък) - Автогара Западтръгва фирма тръгва от
11:00 - Автогара Запад
14:30 - Автогара Запад
15:30 - Автогара Запад
16:30 - Автогара Запад
19:00 - Автогара Запад

тръгва фирма тръгва от
15:00 - Автогара Запад
Междуселищните, регионални, национални и международни превози на пътници в Бургас се осъществяват от двете автогари. Автогара Юг се намира в центъра на града, разположена в съседство с Централна ЖП гара и Пристанище Бургас. От нея се тръгват автобусите по направленията за черноморските селища, както и някой линии за вътрешността на страната. Линиите от градския транспорт, които можете да позлвате за да стигнете до автогарата са линии с номера 11, 12, Б1, Б2, Б11, Б12, 15 и Т2. Тук можете да направите връзка както с пристигащи и заминаващи влакове, така и за Летище Бургас чрез автобус номер 15. Централната пешеходна зона и Морската градина са съвсем наблизо. Автогара Запад се намира край основната градска пътна артерия - булевард Струга - Булевард Тодор Александров. От нея се осъществяват голям брой от регионалните транспортни връзки, както и повечето от националните. До нея се стига с линии номера 11, 12, 3, 8. От Бургас можете да пътувате до всички части на страната, както и до няколко дестинации в чужбина.