Пристанище Бургас

Информация за Пристанище Бургас:

адрес: Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1,
тел. (359) 056-822-222,
Пристанище Бургас е основано с Решение прието с Указ №7 от 20 декември 1894г. на Княз Фердинанд І. Тържествено пристанището е открито в присъствието на монарха на 18 май 1903 г. и отворено за търговско корабоплаване. През 1899 г. е запален белият бургаски фар. При своето откриване пристанището е с 60 хектара площ, има три кейови стени с общ фронт 590 метра и дълбочина на акваторията 24 фута. През 1941 г. са доставени първите кранове - два 3-тонни електрически “Шкода”. До тогава целият труд е бил ръчени товарите са носени върху самари. На 5 септември 1974г. е открито и пуснато в експлоатация пристанището за насипни товари. През 1963 г. южно от основния порт, в района на парк “Росенец” започна работа и терминалът эа нефт и нефтопродукти. През 1980 г влиза в експлоатация пристанище “Запад” специализирано за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали.
Днес Пристанище Бургас предлага множество услуги на всеки етап от транспортирането и обработката на товарите. Съществуващите мощности дават възможност да се обработват практически всички видове товари - контейнери, трейлери и течни химически товари, насипни и генерални товари. Услугите включват разтоварване и товарене на плавателни и съхопътни транспортни средства. Допълнителни услуги и съпътстващи обработката такива. Пристанище Бургас разполага с големи открити и закрити складови площи за различни видове товари при осигурена охрана, както и хладилен склад, с обща застроена площ от 7000 кв.м. Хладилната зона е 5280 кв.м. Охлаждания обем е 52800 куб. м., разделен на 7 хладилни зали.