Недвижими културни ценности в Бургас

Регистърът на недвижимите културни ценности в Бургас (бивши паметници на културата) се поддържа от Община Бургас в Портала за отворени данни на Република България. Много от сградите в списъка са представени със стари и неактуални адреси или описания, но идентификаторите на имотите са актуални. За да откриете точното местоположение на всеки обект е достатъчно да използвате идентификатора му СГКК при търсене в онлайн кадастралната карта на България или да го откриете на картата на опорния план. Опорният план на културно-историческото наследство на Бургас е създаден като част от Общия устройствен план. Карта на паметниците на културата в Бургас можете да видите тук. Пълният списък на регистрираните в момента и отпаднали в миналото недвижими културни ценности е в таблицата тук.Легенда: АС - архитектурно-строителен, Ао - археологически, Х - художествен, И - изсторически, Гр - групов, ГПИ - градинско и парково изкуство
Пр - предварителна категоризация, М - местно, Ан - Ан, Нац - национално, ЗС - за сведение

ОБЕКТ
/собственост, адрес, локализация/
СГКК Вид Катег.
1 Сграда на "Пневмодиспансера", ул."Гурко"/бул.Демокрация /бивш бул."Карл Маркс"/ 07079.608.327.1
Пр. M
2 Жилищна сграда/бивша на Духтев/ в историческото ядро на Морската градина Къща на Г.Духтев в Морската градина 07079.618.7.1 АС
3 Каменна кула на пристанищната сграда 07079.618.1021.5 АС
4 Сграда на митница, пл."В.Коларов" 07079.618.28.1 АС ЗС
5 Приемна сграда ЖП /гарата/ пл."Васил Коларов" 07079.618.1051.28 АС M
6 ДВАдминистративна сграда, бивша Търговска индустриална камара,сега Окръжен народен съвет Акт.Търговско-индустриална камара, ул."Цар Петър"№1 07079.610.286.1 АС Нац
7 ДВКино-театър, бивше кино"Модерен театър" на Иван Хаджипетров, сега кино "Смирненски" Акт.Модерен кинотеатър /с кино "Смирненски"/, ул."Милин камък" №2 07079.610.461.1 АС M
8 ДВ.Хотелска сграда, бивш хотел "Империал" на Иван Хаджипетров, сега административна сграда на Балкантурист Акт.Административно-търговска сграда /бивш хотел "Империал"/, ул."Александровска"№16 /бивша ул."Първи май"№16/ 07079.610.376.2 АС M
9 Жилищно-търговска сграда на Х.Дядов /сега разширение на хотел "Одеса"/, ул."Александровска"№14 /бившаул."Първи май"№14/ 07079.610.375.2 АС Ан
10 ДВ: Хотелска сграда, бивш хотел"Венеция" на Димитър Арнаудов сега хотел "Одеса" Акт: Хотел "Венеция"/сега хотел "Одеса"/, ул."Александровска"№12/ /бивша ул."Първи май"№12/, ул."Хан Крум" 07079.610.289.2 АС Ан
11 ДВХотелска сграда, бивша на Димитър Арнаудов, сега клон на Окръжна библиотекаАкт.Хотел /сега окръжна библиотека/ул."Александровска"№10 /бивша ул."Първи май"№10 07079.610.290.7 АС Ан
12 ДВ Жилищно-търговска сграда бивша на братя ЙонтовиАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№8 /бивша ул."Първи май"№8/ 07079.610.290.8 АС Ан
13 ДВ.Жилищно-търговска сграда на братя Йонтови Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Първи май"№6 07079.610.290.4 АС Ан
14 ДВ. Хотелска сграда , бивша на Димитрос Хараламбус, сега разширение на хотел "Чехославакия" Акт.Обществена сграда /пристройка към бивш хотел "Булевард"/,ул."Александровска"№4 /бивша ул."Първи май"№4/ 07079.610.290.3 АС Ан
15 ДВ. Хотелска сграда, бивш Хотел "Булевард", сега хотел "Чехословакия" Акт.Хотел "Чехословакия" /бивш хотел "Булевард"/, ул."Александровска"№2 /бивша ул."Първи май"№2/, бул."Иван Вазов" 07079.610.290.2 АС Ан
16 ДВ. Банкова сграда, бивша Българо-италианска банка,сега БНБ и "Интерклуб"Акт.Българо-италианска търговска банка /сега БНБ бул."Иван Вазов"№2 07079.610.290.1 АС ДВ Ан Акт. M
17 ДВ. Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Йоанидис, сега Военно окръжие Акт.Сграда на Военното окръжие /бивша на братя Йоанидис/, ул.Александровска №9 /бивша ул."Първи май"№9/ 07079.610.292.1 АС Ан
18 ДВЖилищно-търговска сграда на Стефан Милтиядов Акт.Жилищно-търговска сграда на братя Милтиядови,ул.Александровска №11 /бивша ул."Първи май"№11/ 07079.610.291.1 АС Ан
19 Жилищна сграда, ул"Ана Маймункова" №5 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул.Момина сълза №6 / бивша ул."Бенковски"№6/ ул."Иларион Макариополски"№5 /бивша ул.Ана Маймункова"№5/ 07079.610.305.1 АС
20 Доходно здание пл.Царица Йоанна №10 /бивш пл."В.Коларов"№10/ Акт.Доходно здание, пл.Царица Йоанна №10 /бивш пл."В.Коларов"№10/, ул.Момина сълза №2 /бивша ул."Бенковски"№2/ 07079.610.306.4 АС
21 Доходно здание пл.Царица Йоанна №13 /бивш пл."В.Коларов" №13/ Акт.Обществена сграда, пл.Царица Йоанна №15 /бивш пл."В.Коларов"№15/ 07079.610.308.4 АС
22 Жилищно-търговска сграда /бивша Триандафил Теодосиу/, ул."Иларион Макариополски"№2/ ул."Граф Игнатиев"№7 07079.610.295.2 АС M
23 Търговска сграда, ул."Иларион Макариополски"№10 07079.610.303.1 АС
26 Жилищно-търговска сграда,ул."Успенска"№9 /бивша ул."Вела Пеева"№9/ 07079.610.299.1 АС
27 Църква "Света Богородица", ул."Лермонтов"№3в СГКК се води №5 07079.610.251.1 АС
Х
M
29 Жилищна сграда, ул."Г.Шагунов"№8/ бивша ул."Д.Карагьозов"№8/ 07079.610.317.1 АС
30 Жилищна сграда /бивша на Зверуни/,ул."Антим І"№14 07079.610.318.1 АС ДВ M Акт. Ан
31 Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"№7 /бивша ул."Н.Вапцаров"№5а /7а/ 07079.610.316.1 АС
32 Жилищна сграда,ул."Д-р Нидер"№5 /бивша ул."Н.Вапцаров"№5/ 07079.610.315.1 АС
33 Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер" /бивша ул."Н.Вапцаров"№3 07079.610.314.1 АС
34 Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер" /бивша ул."Н.Вапцаров"№1/ ул."Фотинов"№9 07079.610.312.1 АС
36 Сграда на работнически клуб, ул."Булиар"№8,10 07079.610.479.1 07079.610.479.2 АС
И

37 Жилищно-търговска сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№8а 07079.618.39.5 АС
38 Жилищно-търговска сграда,ул."Ф.Кутев"№2 07079.618.41.1 АС
39 Жилищно-търговска сграда, ул."Ф.Кутев"№2а 07079.618.42.1 АС
40 ДВЖилищна сграда, бивша на Никола Александров Акт.Жилищна сграда на Е.Йоанидис, ул."Ф.Кутев"№6 07079.618.48.1 АС M
41 Жилищно-търговска сграда, пл."Гаров площад" /бивш пл."В.Коларов"/№18 07079.618.32.1 АС
42 Жилищно-търговска сграда,ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Лиляна Димитрова"№8 07079.618.39.1 АС
44 Жилищна сграда ул."Булаир"№7 Акт.Жилищна сграда на Хараламбус,ул."Антим І"№6/ ул."Булаир"№5 07079.618.46.1 АС
46 ДВ Жилищна сграда , бивша на Гръцко вицеконсулство и щаб на бреговата артилерия/ВМС/ Акт.Жилищна сграда /бивш щаб на ВМС/, ул."Ф.Кутев"№8 07079.618.218.1 АС M
48 ДВ Жилищна сграда на Георги Кондурис Акт.Жилищна сграда на Борис Кондурис, ул."Ф.Кутев"№14 07079.618.60.1 АС M
49 Жилищна сграда на инж. Георги Коняров, ул."Ф.Кутев"№16 07079.618.61.5 АС Ан
50 Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№18 07079.618.64.2 АС Ан
52 Жилищна сграда на Найден Марков, ул."Ф.Кутев"№12 07079.618.59.2 АС Ан
53 Жилищна сграда на д-р Стефанов, ул."Ф.Кутев"№28 07079.618.82.2 АС Ан
54 Жилищна сграда, ул."Ф.Кутев"№28а, ул."Морска" №2 07079.618.83.2 АС
55 Жилищна сграда /бивша на Р.В. Миркович/, ул."Г.Шагунов" /бивша ул."Д.Карагьозов"/№31 07079.618.78.1 АС ЗС
56 Жилищна сграда ул."Ф.Кутев" №22 Акт.Жилищна сграда ул."Ф.Кутев" №22, 22а 07079.618.69.3 АС
59 Жилищна сграда на Георги Бези,ул."Ф.Кутев"№26а 07079.618.74.1 АС Ан
61 Къща на Иван Цанков, ул."Славянска"№7
И
61 Жилищно-търговска сграда ул."Славянска"№3/ ул."Ф.Кутев"№20 07079.618.68.1 АС
63 Жилищна сграда на Криона Трендафилов, ул."Ф.Кутев"№11б 07079.618.124.1 АС Ан
64 ДВЖилищна сграда на Георги Бези, бивша "Съединени Дунавски и Черноморски параходни агенции"Акт.Жилищна сграда на Бези, ул."Ф.Кутев"№13 07079.618.125.1 АС Ан
66 Жилищна сграда на Петър Кюлюмов, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша бул."Л.Димитрова"№18 07079.618.1044.1 АС Ан
67 ДВ Жилищна сграда на бившаКриона Триандафилос Акт.Жилищна сграда на Панайот Данчев, ул."Ф.Кутев"№3 07079.618.113.1 АС Ан
68 Жилищна сграда бивша на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№5 07079.618.114.1 АС Ан
69 Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№7 07079.618.115.1 АС Ан
72 Жилищна сграда на Никола Александров, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№14 /с.Ал.Батенберг-винарна Дебелт/ 07079.618.121.1 АС Ан
73 Жилищна сграда наАтилио Такела, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№22 07079.618.219.1 АС Ан
74 Жилищна сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№26 07079.618.91.7 АС Ан
75 ДВЖилищна сграда, бивше Италианско училище,сега детска градина, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№28 Акт.Жилищна сграда/сега детска градина/ ул."Л.Димитрова" №28/ ул."Републиканска" 07079.618.97.1 АС M
76 Жилищна сграда /бивша Обществена беозпасност/, ул."Републиканска"№4 07079.618.96.1 АС M
77 Жилищна сграда ул."Г.Шагунов" /бивша ул."Д.Карагьозов" №39 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Д.Карагьозов"№39/ ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№8 07079.618.94.1 АС
78 Жилищна сграда /бивша на д-р Ганчев/, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул"Л.Димитрова"№34 07079.618.103.3 АС Ан
79 Жилищна сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№36 07079.618.104.2 АС
80 Жилищна сграда на Илия Зурков, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№30 07079.618.101.2 АС M
81 ДВ Жилищна сграда на братя Петридис Акт.Жилищна сграда на Петридис, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№32 07079.618.102.5 АС Ан
82 Жилищна сграда /сега детски ясли/, л."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№5 07079.609.238.1 АС M
86 Жилищна сграда, ул."Софроний"№19 07079.609.236.1 АС
89 Жилищна сграда, ул."Републиканска"№18/ ул."Софроний"№16 07079.611.229.1 АС
90 Жилищна сграда, ул."Софроний"№12 07079.611.224.1 АС
92 Жилищна сграда на Алберт Презенти, ул."Г.Шагунов № 18 / бивша ул."Д.Карагьозов"№18 / 07079.610.344.1 АС Ан
93 Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №11/ бивша ул."Н.Вапцаров"№13/ 07079.610.333.1 АС
94 Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №11/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11в 07079.610.329.1 АС
95 Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11б 07079.610.328.1 АС
96 Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11а 07079.610.327.1 АС
97 Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11 07079.610.324.1, 07079.610.323.1 АС
98 Жилищна сграда /бивша на Хаим Бенрой/, ул."Г.Шагунов"№16 /бивша ул."Д.Карагьозов"№16/ и ул."Емил де Лавеле"№18 07079.610.330.1, 07079.610.332.1 АС Ан
100 Жилищна сграда, ул."Антим І"№18 07079.610.261.1 АС
101 Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№6а 07079.610.259.1 АС
102 Жилищна сграда,ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№12 07079.610.269.1 АС
102 Жилищна сграда,ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№8 07079.610.266.2 АС
104 Жилищна сграда, ул."М.Симеон" / бивша ул."Щ.Воденичаров"/№23 07079.610.263.1 АС
110 Жилищна сграда, ул."Богориди"№37 07079.611.209.1 АС
111 Жилищно-търговска сграда,ул."Богориди"№33, ул."Славянска"№39 07079.611.294.1 АС
117 Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№38 07079.610.230.8, 07079.610.230.7 АС
118 Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№40, ул."Богориди"№31 07079.610.230.6 АС
119 Жилищна сграда,ул."Райна Княгина"№11/ в СГКК се води №11А/ 07079.610.232.1 АС
122 Жилищна сграда, ул."Фотинов"№21 07079.610.215.2 АС
123 Жилищна сграда на Презенти, ул."Фотинов"№19 07079.610.216.1 АС
124 ДВКултова сграда, бивша еврейска синагога, сега Ха галерия Акт.Еврейска синагога, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№22 07079.610.218.1 АС M
126 ДВ Учебна сграда, бивша девическа гимназия "Константин Фотинов", сега Окръжна библиотека и Окръжен народен музей Акт.Девическа гимназия "К.Фотинов"/ул."Богориди"№21 07079.610.214.1 АС ЗС
127 ДВЛермонтовата къща/къщата на Пиперов/ Декл.Жилищно -търговска сграда Акт.Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№15, ул."Богориди"№11 07079.610.201.1 И АС M НСОПК№16 14.12.1998г. Прекатегори-зирана " ЗС"
128 Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№9 07079.610.205.1 АС
И

129 Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№7 07079.610.206.4 АС
130 Жилищно-търговска сграда, ул."М.Симеон" /бвша ул."Щ.Воденичаров"/№14 07079.610.207.1 АС
131 Жилищно-търговска сграда, ул."Успенска" /бивша ул."В.Пеева"/№16/ ул."Лермонтов"№10 07079.610.250.1 АС
132 Жилищно-търговска сграда, ул."Лермонтов"№12 07079.610.249.1 АС
133 Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№14 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Лермонтов"№14, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№13 07079.610.248.1 АС
134 ДВ Банкова сграда , бивша Българо-белгийска банка, сега ОК на Българо-съветска дружбаАкт.Българо-белгийска банка /с.Българо-съветско дружество/, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№1 07079.610.244.1 АС M
135 ДВ Банковасграда, бивша Френско-белгийска банка Акт.Френско-белгийска банка,ул."Успенска" /бившаул."В.Пеева"/№2 07079.610.368.1 АС M
136 Жилищно-търговска сграда, ул.Граф Игнатиев" №№17,19,21 07079.610.369.1, 07079.610.370.1, 07079.610.371.1 АС Ан
137 Жилищно-търговска сграда бивша на Исмаил Джалилов,ул."Александровска" /бившаул."Първи май"/№15,17,19, ул."Граф Игнатиев"№15,17,19 07079.610.362.1, 07079.610.243.1 АС Ан
138 ДВБанкова сграда,бивша банка "Български кредит", сега валутен отдел на БНБ Акт.Банка "Български кредит"/сега"Морска банка"/ ул."Гео Милев" № 20 07079.610.363.1 АС Ан
139 ДВЖилищно-търговска сграда бивша на Димитрос Хараламбус, сега "Радиовъзел-Бургас" Акт.Жилищно-търговска сграда ул."К.Андрованти" /бивша ул."Ив.Рашев"/№2/ул."1-ви май" 07079.610.241.1 АС Нац
140 Арменска цъква "Сурп Хач" 07079.610.196.1 АС Х M
141 ДВ Банкова сграда, бивша Българска земеделска банка, сега ОК на БКП Акт.Българска земеделска банкаул."Александровска" /бивша ул."1-ви май"/ №22 07079.610.360.1 АС M
142 Католическа църква "Майчинство на Дева Мария"ул."Цар Петър"№5Сграда,ул."Милин камък" №9 Акт.Нова католическа църква "Майчинство на Дева Мария" и административната сграда към нея, ул."Цар Петър"№5,3, ул."Милин камък"№9 07079.610.239.1, 07079.610.238.1 АС
145 Градски народен съвет, пл."Ат.Сиреков"/ бивш пл."Свобода"/ или Александровска №26 07079.610.194.1 АС M
146 Жилищна сграда ул."Цар Асен" №11АктЖилищно-търговска сграда,ул."Цар Асен"№11/ ул."Цар Петър"№13 07079.610.189.3 АС
147 ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на Петко Чиглайскиул."Фердинандова" /бивша ул."9-ти септември" /№1 Акт. Жилищно-търговска сграда,пл."Ат.Сиреков"/бившпл."Свобода"№4/ ул."Фердинандова" /бивша ул."Търговска"/ №1 07079.610.114.1 АС Ан
149 Жилищно-търговска сграда ул.Александровска / бивша ул."1-ви май" /№ 41 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул.Александровска /бивша ул."Първи май"/№41,43 07079.610.434.1 АС
150 Жилищно-търговска срада, ул.Фердинандова / бивша ул."Търговска"/ №65, ул."Ивайло"№21 07079.614.209.2 АС
151 Жилищно-търговска срада, ул."Търговска"№80 07079.614.245.1, 07079.614.244.1 АС
151 Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№82 07079.614.385.1 АС
152 Жилищна сграда ул."Търговска"№86 АКТ.Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№86,88 07079.614.242.1 АС
153 Жилищно-търговска срада, ул."Търговска"№92 07079.614.240.1 АС
154 Жилищно-търговска сграда,ул."Богориди"№4/ ул."Възраждане" 07079.610.144.1 АС
155 Жилищно-търговска срада, ул."Богориди"№6 07079.610.144.8 АС
156 Жилищно -търговска сградаАкт.Сграда /куклен театър/, ул."Богориди"№8 07079.610.144.2 АС
157 Жилищна сграда на Насим Хасон, ул."Богориди"№20 07079.610.157.1 АС M
158 Жилищно-търговска сграда ул."Богориди"№22 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№22/ ул."Фотинов"№22 07079.610.158.1 АС
159 Жилищно-търговска сграда ул."Богориди"№14 Акт.Жилищно-търговска сграда на Димитър Коруджиев, ул."Богориди"№14, ул."Лермонтов"№17 07079.610.154.1 АС
160 Жилищно-търговска сграда /бивша на Нисим Хасон/, ул."Богориди"№18 07079.610.156.1 АС Х M
161 Жилищна срада, ул."Фотинов"№28 07079.610.466.1 АС M
161 ДВ Жилищна сграда, бивша на д-р Куцодимитрос, бивша Педагогическа гимназия Акт.Сграда на бивша Педагогическа гимназия, ул."Фотинов"№30 07079.610.164.1 АС M
162 ДВ Жилищна сграда, бивша на Ахилея Йоанидис, сега мудей на революционнто движение Акт.Жилищна срада /сега Музей на революционното движение/, ул."Лермонтов"№31 07079.610.148.1 АС M
166 Жилищно-търговска сграда,ул."Богориди"№24, 07079.610.168.2 АС
167 Жилищна сграда на Радоев, ул."Славянска"№42 07079.610.471.2 АС Ан
168 Жилищна сграда, ул."Славянска"№44 07079.610.184.5 АС Ан
169 ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Константин Аристиди Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№46 07079.610.185.1 АС Ан
170 ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Константин Аристиди Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№48 07079.610.186.1 АС Ан
171 ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Стефан Бекяров Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№50 07079.610.188.1 АС Ан
172 ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Стефан ГенчевАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№ 32 07079.610.180.1 АС Ан
173 Жилищна сграда на Христо Богоев,ул."Богориди"№34 07079.610.181.1 АС Ан
174 Жилищна сграда, ул."Богориди"№36 07079.610.181.1 АС ЗС
177 ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Теодоси Триандафилос Акт.Жилищна сграда на Теодоси Трендафилов, ул."Славянска"№43 07079.611.175.1 АС Ан
178 ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Трендафил Теодосиу Акт. Жилищна сграда на Теодоси Трендафилов, ул."Славянска"№45 07079.611.174.1 АС Ан
184 Жилищна сграда, ул."Ст.Караджа"№9 07079.611.196.1 АС
185 Жилищна сграда ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"/ №30/ул."Ст.Караджа"№13 Акт.Жилищна сграда, ул."Републиканска"№30/ ул."Ст.Караджа"№9 07079.611.198.1 АС
188 Жилищна сграда, ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"/ №17 07079.609.195.1 АС
189 Жилищна сграда ул."Яворов" №2 Акт.Жилищна сграда, ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№15/ ул."Яворов"№2 07079.609.196.1 АС
190 Жилищна сграда, ул."Яворов"№8 07079.609.200.1 АС
191 Жилищна сграда, ул."Богориди"№56 07079.609.225.1 АС
192 Жилищна сграда, ул."Богориди"№58 07079.609.226.1 АС
194 Жилищна сграда ул."Богориди" № 54 07079.609.223.1 АС
195 Жилищна сграда ул."Яворов"№11 Акт.Жилищна сграда ул."Яворов" №11/ ул."Оборище"№4 07079.609.229.1 АС
197 Жилищна сграда, ул."Карл Маркс"№32
ул."Войнишка"№27
бивша ул."7-ти февруари"
07079.609.215.1 АС
193 Жилищна сградаул."Войнишка"№20
бивша ул."7-ти февруари"
07079.609.183.1 АС
199 Жилищна сграда, ул."Републиканска"№25, ул."Съединение"№12 07079.609.138.1 АС
200 Жилищно-производствен комплекс, ул."Съединение"№14 07079.609.139.8 АС
201 Жилищна сграда /бивша Стефан Маринкев/, ул."Екзарх Йосиф"№19 07079.609.145.1 АС
204 Жилищно-търговска сграда /бивша Д.Чакъров/, ул."Славянска"№49 07079.611.160.1 АС Ан
205 ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Исак Хиския Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Славянска"№51 07079.611.159.1 АС Ан
206 ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на братя СариевиАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№53 07079.611.158. АС Ан
210 Жилищна сграда , ул."К.Фотинов"№43 Акт.Жилищна сграда, ул."Славянска"№60, ул."Константин Фотинов"№43 07079.610.106.1
07079.610.94.1
АС
213 ДВ Жилищна сграда на Исакучо Презенти ул."Ген.М.Лермонтов" №33 Акт.Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№33/ ул."Г.Кирков" 07079.610.84.1 АС ЗС
214 Жилищна сграда, ул."Константин Фотинов"№36 07079.610.86.1 АС
224 Жилищно-търговска сграда,ул."Aлександровска"№30 бивша ул."Първи май"№30 07079.610.22.1
07079.610.22.2
АС
225 Търговски базар "Безистена",ул."Aлександровска"№34бивша ул."Първи май"№34 07079.610.19.1 АС M
221 Жилищно-търговска сграда, ул."Aлександровска"№42бивша ул."Първи май"№42 07079.610.16.1 АС Ан
227 Жилищно-търговска сграда,ул."Aлександровска"№48бивша ул."Първи май"№48 ул."Априлов"2 07079.610.346.1 АС
228 Жилищно-търговска сграда ул."Вълчо войвода"№6/ул."Aлександровска"№28
бивша ул."Първи май" №28 Акт.Къща на Презенти /жилищно-търговска сграда/, ул."Братя Миладинови" №1,
07079.610.23.2
07079.610.23.3
Х АС Пр. M
229 ДВ Банкова сграда, бивша "Черноморска популярна банка,сега ДСКАкт.Банкова сграда /бивша Черноморска популярна банка/, ул."В.Априлов"№12 07079.610.10.1 АС Ан
230 Жилищно-търговска сграда, ул."Климент Охридски"№9/ ул."Хр.Ботев" 07079.612.255.1 АС
231 Жилищно-търговска сграда, ул."Климент Охридски"№7 07079.612.256.1 АС
232 Жилищно-търговска сграда, ул."Н.Кофарджиев"№9 /ул."Цар Петър" Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Н.Кофарджиев"№9/ ул."Хр.Ботев"№17
АС
233 ДВ Жилищно-търговска сграда на Атанас Кривошиев, ул."Мара Гидик" №15,
бивша ул."Д.Илиев" №15, ул."Априлов"Акт.Жилищно-търговска сграда на Атанас Кривошиев, ул."Априлов"
07079.612.267.1 АС M
235 Жилищно-търговска сграда, пл."Георги Димитръв"№26, ул. "Александровска"№93
бивша ул."Първи май"№93
07079.612.274.1 АС
236 Жилищно-търговска сграда, "Александровска"№79,81 бивша ул."Първи май"№79,81 07079.612.286.1
07079.612.287.1
АС
237 ДВ Жилищно-търговска сграда на Лазар Гавалюгов, Акт.Жилищно-търговска сграда, "Александровска"№77 бившаул."Първи май"№77 07079.612.288.1 АС Ан
238 Жилищно-търговска сграда,ул."Александровска"№75
бивша ул."Първи май"№75
07079.612.308.1 АС Ан
239 Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№73
бивша ул."Първи май"№73
007079.612.309.1 АС Ан
235 Жилищно-търговска сграда,ул."Кирил и Методий"№6 07079.612.291.2 АС
242 ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на Йови Водиничаров, сега на Димитър Воденичаров ул."Александровска"№7
бивша ул."Първи май"№71
Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№7
бивша ул."Първи май"№71
ул."Кирил и Методий"№1

АС M


07079.610.25.1 АС Х
243 ДВ. Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Александрови Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Кирил и Методий"№3 07079.610.28.1 АС Ан
244 Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№8Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№8ул."Отец Паисий"№2 07079.610.44.2 АС
245 Жилищна сграда, ул."Възраждане"№30Акт.Жилищна сграда, ул."Възраждане"№30/Г.Михайлов/ /ул."Скоболев"№2 07079.610.59.1 АС
246 ДВ Жилищна сграда, бивша на братя Калиманови, ул."Герасим Михайлов"№28Акт.Жилищна сграда, ул."Възраждане"№28 07079.610.58.1 АС M
247 ДВ.Жилищна сграда, бивша на Георги Бояджиев Акт.Жилищна сграда, ул."Отец Паисий"№5 07079.610.49.1 АС M
248 Църква "Св.Св.Кирил и Методий",пл."Св.Св.Кирил и Методий" 07079.610.61.1 АС Х Нац
249 Жилищна сграда /бивша на Стефан Родев/, ул."Рилска"№2 07079.611.109.1 АС ЗС
250 ДВ Жилищна сграда,бивша на ДжангозовАкт.Жилищна сграда, ул."Рилска"№4 07079.611.110.1 АС ЗС
251 Жилищна сграда /бивша на Димитър Бракалов/, ул."Славянска"№69 07079.611.105.1 АС M
256 ДВЖилищна сграда, бивша на Н.М.Хатев,ул."Кирил и Методий"№27, Акт.Жилищна сграда, бивша на Н.М.Хатев,ул."Кирил и Методий"№27/ул."Цар Симеон I" №64
бивша ул."Републиканска"№64
07079.611.116 АС ЗС
262 Жилищна сграда ул."Кирил и Методий" №21 Акт.Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№19, ул."Кирил и Методий"№21 07079.611.112 АС
260 ДВЖилищна сграда на Димитър Маринкев Акт.Жилищна сграда, ул."Републиканска"№48
АС ЗС
267 ДВ Жилищна сграда, бивша на Димитър Качев ул."Оборище" №39 Акт.Жилищна сграда, ул."Оборище"№39/ ул."Рилска" 07079.609.101.1 АС
268 ДВ Жилищна сграда, бивша на д-р ЧилингировАкт.Жилищна сграда, ул."Оборище"№35 07079.609.103.1 АС
269 Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№32, 07079.609.108.1 АС
270 Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№34 07079.609.109.1 АС
271 Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№36 07079.609.112.1 АС
275 Жилищна сграда, ул."Рилска"№52 07079.609.70.1 АС
276 Жилищна сграда, ул."Рилска"№62/бул."Карл Маркс"№58 07079.609.77.1 АС
277 Жилищна сграда, ул."Рилска"№46/ул."Ас. Златаров"№24 07079.609.64.1 АС
278 Жилищна сграда,ул."Ас. Златаров"№28 07079.609.62.1 АС
279 ДВ Жилищна сграда, бивша на Илия Кередмичиев ул."Кирил и Методий" №29 Акт.Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№29/ ул."Републиканска" 07079.609.1.1 АС ЗС
280 Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№33/ ул."Хан Аспарух"№7 07079.611.76.1 АС
281 Жилищна сграда,ул."Кирил и Методий"№10, /пл."Кирил и Методий" 07079.611.74.1 АС
282 Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№3 07079.611.73.1 АС
283 Жилищна сграда Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Славянска"№73 07079.611.72.1 АС
285 Жилищна сграда, ул."Хан Аспарух"№1/ пл."Парижка комуна" 07079.611.61.1 АС
286 Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№20 07079.611.67.1, АС
287 Жилищна сграда, пл."Кирил Методий"№1 Акт.Обществена сграда, пл."Кирил и Методий"№1, ул."Вола" 07079.612.301.1 АС
288 Обществена сграда, ул."Аспарух"№36,38 07079.608.131.1 АС
291 Жилищна сграда, ул."Ас.Златарев"№44 07079.608.238.1 АС
293 Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№47 07079.609.19.1 АС
299 Жилищна сграда, ул."М.Герджиков"№18 07079.608.173.1 АС
300 ДВ Жилищна сграда, бивша на Иван Хаджипетров, сега "Дом на майката и детето" Акт.Жилищна сграда /сега детски дом/, пл."Г.Димитров"№17 07079.612.186.1 АС ЗС
301 Производствена сграда пл."Г.Димитров" Акт.Производствена сграда /бивша "Маринкови хамбари"/,пл."Г.Димитров", ул."Сердика", ул."Крум Делчев" 07079.612.214.3 АС
302 Читалище "Пробуда", пл."Г.Димитров" 07079.612.214.1 АС
305 Жилищно-търговска сграда,ул.Фердинандова-26/ул. Съгласие-26
бивша-ул."Търговска"№26/ бивша ул."Аврам Янков"№26
07079.613.233.1 АС
308 Жилищно-търговска сграда,
ул. Фердинандова-48,50 бивша-ул."Търговска"№48,50/ /ул."Патриарх Евтимий"№13
07079.613.208.1,
07079.613.209.1
АС
309 Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№44 07079.613.213.1 АС
310 Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№36,38, ул."Шейново"№20 07079.613.219.1 АС
313 Окръжен съд /бивша Постоянна комисия/, ДВ пл. "Жени Патева" №1бивш пл."Правда"Акт.Окръжен съд /б.Постоянна комисия/, ул."Цар Асен",ул."Цар Шишман",ул."Гладстон", пл."Правда" 07079.613.369.1 АС
314 Жилищно-търговска сграда,ул."Цар Асен"№28 Акт.Жилищно-търговска сграда,ул."Цар Асен"№28/
пл. "Жени Патева"-
бивш пл."Правда"№1
07079.613.260.1 АС
315 Жилищно-търговска сградаАкт.Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Шишман"№9 07079.613.274.2 АС
316 Жилищна сграда, ул."Шейново"№10/ул."Цар Шишман"№14 07079.613.320.1 АС
317 Жилищно-търговска сграда,ул."Цар Шишман"№20/ ул."Патриарх Евтимий"№9 07079.613.314.1 АС
318 ДВ Жилищна сграда, бивша на Стефан Димитровул."Патриарх Евтимий"№1Акт.Жилищна сграда, ул."Патриарх Евтимий" 07079.613.352.1 АС M
319 Католическа църква "Св.Йосиф", ул."Шейново"№1 07079.613.357.3 АС M
320 ДВ Учебна сграда, бивш Френски католически пансион "Св.Йосиф" Акт.Френски католически пансион "Св.Йосиф", ул."Цар Крум"№28 07079.613.357.1 АС M
321 ДВ Сградата на ПТТ,сега Окръжно управление на пътищатаул."Цар Петър"Акт.Сградата на П.Т.Т.,ул."Цар Петър"№2 07079.613.333.1 АС Ан
322 Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Крум"№13 07079.613.327.2 АС
320 Историческо ядро на Морската градина
ГПИ Нац
321 Морското казино 07079.618.214.44 АС Пр. Ан
322 Историческо място - гроб на ген.майор Александър Герман до църква "Св.Богородица"
И Пр. M
323 Историческо място, където са посрещнатипаметник на руските освободителни войски и гроб на съветските офицери, ул."Есперанто", бул."Освобождение"
И Пр M
324 Паметник на починали руски войни по време на Освобождението - Морската градина, до Летния театър
И Пр M
325 Историческо място -гроб на Ал.Георгиев, до църквата "Св.Ив.Рилски", кръстовището на ул."Сан Стефано", бул."Освобождение" /извън ЦГЧ/
И Пр M
329 Паметник-костница на загиналите в борбата против капитализма и фашизма - Морската градина
И Пр Нац
330 Ансамбъл ул."Александровска" включващ пространството на ул."Александровска" от осова т.266 до пресечката на ул."Александровска" с ул."Н.Кофарджиев" и застройката в регулационните граници на квартали и имоти, както следва:
Гр

Западен фронт на ул."Александровска"
Гр

Общински съвет, пл."Свобода"
Гр

Източен фронт по улица "Александровска"
Гр

от ос.т. 250 до ул."Щ.Воденичаров" по регулационната линия на кв.43
Гр
331 Ансамбъл ул."Богориди"включващ пространството на ул."Богориди" от осова т.250 до ос.т. 171 и застройката в регулационните граници на квартали и имоти, както следва:
Гр
333 Северен фронт на ул."Богориди"
Гр

Южен фронт на ул."Богориди"
Гр

от ос.т. 248 до ос.т.250 границата върви по регулационната линия на кв.43
Гр
332 Ансамбъл ул."Филип Кутев",включващ пространството на ул."Ф.Кутев" от ос.т.194 до ос.т.187 и бул."Лиляна Димитрова" от осова т.188 до осова т.183 и застройката в регулацион-ните граници на квартали и имоти както следва:
Гр

и ъглова сграда с приле- жащ парцел, разположена на ул."ФилипКутев", ул."Морска"и бул."Лиляна Димитрова"
Гр

по регулационната граница на Морската градина
Гр

кръстовището с ул."6-ти септември" и по регула-ционната линия на кв.20-спортна площадка "В.Левски"
Гр
333 Ансамбъл ул."Славянска", включващ пространството на ул."Славянска" от ос.т. 132 през ос.т.136 до ос.т. 222 и застройката в регула-ционните граници на квартали и имоти както следва:
Гр

кв.71-по регулационната линия на квартала
Гр
334 Ансамбъл ул."Н.Вапцаров", включващ пространството на ул."Вапцаров" от ос.т. 232 до ос.т. 230 и застрой-ката в регулационните граници на квартали и имоти както следва:
Гр

Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК и аткуал. - Писмо№ 2412 от 02.07.2009г.


338 Ансамбъл "Улица "Алескандровска" - Гарата"
Гр M
339 Ансамбъл "Улица Богориди"
Гр M
340 Ансамбъл "Улица "Княз Батенберг" - "Филип Кутев"
Гр M
341 Ансамбъл "Улица "Славянска"
Гр M
342 Ансамбъл "Улица "Д-р Нидер" /б. ул."Вапцаров"/
Гр M
343 Ансамбъл "Улица "Лермонтов"
Гр M

Актуализ. - Писмо № 2412 от 02.07.2009г. /1 нов ГПК и актуал. на старите/


344 Ансамбъл "Улица Фердинандова"
Гр
----- Жилищна сграда с магазини, ул." Фердинандова"№ 54
бивша ул."Търговска" № 54
07079.613.200.1 АС
----- Жилищна кооперация с търговски партер, ул."Ал.Богориди" № 30 и ул."Антим І" 07079.610.171 АС
347 ж.к."Крайморие"нос "Форос и м."Пода" Ао обекти
Ао Нац
348 ж.к."Крайморие" Части от крепостната стена на средновековния Парос, на нос Фарос, в двора на кравефермата на АПК "Крайморие"
Ао
349 кв.Ветрен Антично и късноантично селище; 2.5 км западно, вляво от пътя за Камено,м."Валога"
Ао
350 кв.Ветрен Селище от османския перод, 2 км. западно, вляво от пътя за Камено, м."Кабата"
Ао
351 кв.Ветрен Могилен некропол- 3 км. запад- югозападно, 800 м.вляво от пътя Житарово-Камено, върху възвишение
Ао Нацио-нално
352 кв.Ветрен Могилен некропол; 4.5 км юг-югоизточно, вдясно от шосето за Нефтозавода/отклонение-то от магистралата Бургас-София/ на 300 м. от него.
Ао Нацио-нално
353 кв.Ветрен Могилен некропол; 5 км. юг- югозападно,вдясно от шосето за Нефтозавода, м. "Долния Михлич"
Ао