Синя зона Бургас

Информация за Синя зона Бургас:

Общинско Предприятие "Спортни Имоти, Паркинги и Гаражи"
Център за Работа с Клиенти:
ул. Иван Богоров 64 /партерно помещение на ъгъла с ул. Плиска/
Бургас, 8000
Тел:056 86 13 56

Управление:
ул. Александър Батенберг 2
Бургас, 8000
Тел. 056 84 47 41

Обособяването на зона за платено и безплатно паркиране "Синя Зона" е част от усилията на Община Бургас за модернизация на транспортната схема в Бургас. Нейното въвеждане се налага поради ежедневния проблем с паркирането, особенно в централната зона на града. Въвеждането на "Синя Зона" цели да оптимизира трафика и да увеличи капацитета за паркиране. С въвеждането на зоната ще се гарантира пешеходното пространство и ще намали броя на инцидентите, вследствие на трафика. Местата за паркиране, определени като "Синя Зона" са обозначени със специални табели. Положена е и допълнителна пътна маркировка. В "Синята Зона" са предвидени места за служебен абонамент, паркоместа за инвалиди и таксита. За удобство на всички жители и гостите на града са предвидени няколко начина за заплащане на кратковременното паркиране в "Синя Зона".

Работно време: от 08:00 до 18:00 часа в работни дни
Цена: цена за 1 час престой 1.00 лев с включен ДДС

Начин на заплащане:

Талони за кратковременно паркиране - Талоните могат да закупят от служител на Община Бургас. Началото на паркирането се отбелязва чрез трайно задраскване с неизтриваемо средство или перфориране на месеца, деня, часа и минутите. Попълненият талон се поставя зад предното стъкло на таблото на автомобила от страната на водача, така че отбелязванията върху талона да се виждат ясно и отчетливо от вън.
Билети от паркингавтомати Престо600 - Паркинг автоматите Престо600 са разположени на удобни места в конкретния район. Паркинг автомата позволява на паркиращия да избере времетраенето на престоя си, да заплати престоя си и да получи разпечатан билет, който да постави зад предното стъкло на таблото на автомобила от страната на водача, така че отбелязванията върху талона да се виждат ясно и отчетливо отвън. Автоматът издава билет с изчислено времетраене точно за сумата, която е въведена.
Самотаксуване с SMS - Гражданите могат да заплатят престоя си в зоната чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационнен номер на автомобила, на кратък номер 1356. С един SMS Вие заплащате 1 (един) час престой в Синя зона. Стойността на самия SMS се определя в съответвие с конкретния тарифен план към Вашия Мобилен Оператор. SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага след паркиране на автомобила върху паркомясто в Синя зона. Системата автоматично ще върне отговор по SMS за статуса на заявката за паркиране. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационнен номер на автомобила. Няколко минути, преди изтичане на заплатеното време, ще получите подсещащ SMS, че трябва да заплатите отново или напуснете зоната. В случай, че водачът изпрати SMS преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още 1 час.
Гласово самотаксуване - Паркирането с гласово таксуване е същото както и със SMS таксуване, с тази разлика че паркиращия вместо да изпраща SMS се свързва с оператор. Стъпките за извършването на тази услуга са следните: Паркиращия се обажда на кратък номер 1356; Посредством оператор той продиктува номера на автомобила, който ще паркира, Системата за гласово таксуване, таксува номера, от който е извършено обаждането и му изпраща SMS с примерно съдържание: "Vie uspeshno zaplatihte parkirane na avtomobil A1234BC do 10:56 na 15.09.2010. BZ BURGAS". Пет минути преди да изтече времето за паркиране, системата изпраща напомнящ SMS за изтичащо време, и възможността на удължаване на паркирането с още едно гласово обаждане, или друг вид таксуване.

Санкции за нарушители:

Блокиране с техническо средство (скоба);
Принудително репатриране.

Друг вид паркиране:

Паркиране по постоянно местожителство;
Преференциално паркиране за хора с увреждания;
Служебен абонамент.

Обхват на синята зона към 28.03.2011 :