НОИ Национален Осигурителен Институт Бургас

Информация за НОИ Национален Осигурителен Институт Бургас:


Адрес:бул. "Ст. Стамболов" № 126 п.код 8001
факс: 056-80-37-40
е-mail: Burgas@nssi.bg
Интрнет адрес: НОИ Бургас

Тел. пенсии: 056-80-37-20, 056-80-37-21, 056-80-37-37 факс: 056-80-37-59
Тел. краткосрочни плащания и контрол: 056-80-37-93, 056-80-37-60, 056-80-37-61, факс: 056-80-37-88
Други тел: ПОБГВ 056-80-38-09, 056-80-37-50, ПОВН 056-80-37-64, 056-80-37-67, 056-80-37-69, 056-80-37-70, 056-80-37-15

Националният осигурителен институт (НОИ) е организация, която гарантира правото на обезщетения и пенсии на гражданите. Институтът управлява средствата на държавното обществено осигуряване. НОИ се управлява от Надзорният съвет, съставен от национално представените синдикални и работодателски организации и представители на държавата. НОИ администрира осигурителните програми със задължителен характер за инвалидност, болест и майчинство, старост и смърт, професионални заболявания, трудови злополуки и безработица.