Регионално управление на образованието РУО - Бургас

Информация за РУО Бургас:

Информация за резултати от олимпиади, изпити и конкурси, прием в училищата и детските градини, регистри.

Адрес: 8000 Бургас ул. Гладстон 150
тел. 056/ 81 32 49
факс 056/ 81 32 59
e-mail: rioburgas@gmail.com
Работно време: понеделник - петък 9.00 - 17.30 часа
Приемно време на Началника на РУО - Бургас: вторник и четвъртък 14.00 - 16.00 часа /след предварително записване на телефон 056/874961 или 056/813249/

Регионално управление на образованието - Бургас е териториален орган на Министерството на образованието, младежта и науката за контрол и управление на системата на просветата. Функциите на РИО са да осигурява условия за функциониране и развитие на училищата, детските градини и обслужващите звена в областта. Инспекторатът оказва методическа помощ и контролира изпълнението на държавните образователни изисквания. Също така изпълнява дейности по координиране връзките между учебните заведения и държавните и общински институции, неправителствените организации, социалните партньори и международните образователни програми. РИО Бургас осигурява условия за обучение и професионално образование и контролира качеството на учебния процес. Участва в създаването на учебни програми и планове за различните видове училища. Организира дейностите по квалификацията на директори, помощник-директори и учители на училища.

Регистри:
Детски градини в Бургас
Училища в Бургас

Конкурси:
Олимпиади
Състезания
Конкурси

Изпити:
Национално външно оценяване
Държавни зрелостни изпити

Прием на ученици:
Прием в V клас
След завършен VII клас
Спортни училища
Свободни места