Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e oснован през 1963 г. с Указ № 162 на Ниниатерски Съвет като Висш химико-технологически институт. Утвърден като такъв с решение на Народното събрание от 01.08.1995 г. Той е единственото държавно висше учебно заведение в региона. Структурно уноверситета е разделен на три факултета и три колежа, където се придобиват степени “специалист”, “бакалавър” и “магистър”. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" разполага с 5 учебни корпуса, три сгради със студентски общежития, спортна зала, стол, поща и медицински център. Общежитията дават възможност за настаняване на студентите, който не живеят в града. Библиотеката на университета разполага с над 160 000 тома печатни издания на различни езици.

Адрес: Бургас 8010 к-с Славейков, бул. “Проф. Якимов”№1
e-mail: karieri@btu.bg
гореща линия +359 56 858 204

интернет адрес: www.btu.bg

Прием на студенти 2011:

Специалности
Календар
Документи
Правила

Структура на университет "Проф. д-р Асен Златаров":

Ректорат
Факултети
-Факултет по технически науки
Специалности
 • Органични химични технологии;
 • Неорганични химични технологии;
  • - специализация Технология на водата
  • - специализация Технология на силикатите
  • - специализация Технология на неорганичните вещества
 • Химично инженерство;
 • Технология на материалите и материалознание;
 • Биотехнологии;
 • Компютърни системи и технологии;
 • Електроника.
-Факултет по обществени науки
Специалности
 • Стопанско управление
 • Индустриален мениджмънт
 • Маркетинг
 • Туризъм
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Социална педагогика
 • Българска филология
 • Медицинска сестра
-Факултет по природни науки
Специалности
 • Химия
 • Екология и опазване на околната среда
Департаменти
-Департамент по езиково обучение
Колежи

Технически колеж
Специалности
 • Компютърни системи и технологии
 • Електроника
 • Машиностроене и уредостроене
 • Транспортна техника и технологии
Медицински колеж
Специалности
 • Помощник-фармацевт
 • Медицинска сестра
 • Рехабилитатор
 • Фелдшер (за чуждестранни граждани)
Колеж по туризъм
Специалности
 • Организация и управление на туристическото обслужване
 • Организация и управление на хотела и ресторанта.

Администрация
Помощни звена
-Библиотека
-Централна научно-изследователска лаборатория
-Електронно-изчислителен център
-Учебно-производствена дейност