Бяла Вода - река Младежка

Описание на маршрута

Разстояние - 13,5 км.
Варианти - пешеходен

галерия със снимки от маршрута Бяла Вода - река Младежка
GPX трак

Село Бяла Вода се намира на около 45 километра на юг от Бургас и има 65 жители население. Селото е разположено върху възвишение на няколко километра източно от пътя Бургас - Малко Търново на 300 метра надморска височина. Южно от селото тече река Младежка. От селото тръгва пътека, която води на югоизток през гъстата гора и завършва до рекичка-приток на Младежка, край която има изоставени кошари. По течението на тази рекичка някога е минавал широк черен път, който отдавна се е изгубил, погълнат от гората. Само на места има къси все още необрасли участъци, които напомнят че от тук е минавал пътят. През април рекичката не е много пълноводна и може да се върви по песъчливото й корито. На около километър по-надолу по течението си тя се влива в река Младежка. Тук отново няма път или пътека, но бреговете и коритото на реката са лесни за преминаване. Ако тръгнете срещу течението на Младежка, след 400 метра ще стигнете до черния път, който преминава с мост над нея. Този път върви покрай реката и след около 4 километра стига до шосето Бургас - Малко Търново. Тук нашият маршрут преминава около 500 метра по шосето, за да хване отново черен път вдясно, който след още 4 километра стига обратно до село Бяла вода.

Бяла вода - река Младежка

Бяла вода - река Младежка

Бяла вода - река Младежка

Бяла вода - река Младежка

Бяла вода - река Младежка

Бяла вода - река Младежка


Бяла Вода - река Младежка Бяла Вода - река Младежка

Бяла Вода - река Младежка Бяла Вода - река Младежка

Бяла Вода - река Младежка Бяла Вода - река Младежка

Powered by Wikiloc